Attīstības sadarbība
vizīte Uzbekistānā

Turpinot atbalsta sniegšanu Uzbekistānas valsts pārvaldei administratīvo reformu īstenošanā, CFLA šonedēļ sadarbībā ar projekta partneriem, kā arī ar Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas vēstniecību Uzbekistānā organizēja divu dienu semināru Taškentā par cilvēkresursu attīstības un kapacitātes celšanas jautājumiem.

vizīte Uzbekistānā
Semināra atklāšana Uzbekistānā, Taškentā, 23.05.2023.

Semināra laikā Latvijas pārstāvji dalījās pieredzē ar Uzbekistānas kolēģiem par Latvijā īstenotajām reformām valsts pārvaldē, cilvēkresursu attīstības politiku, aktuālajām tendencēm un nākotnes plāniem. Valsts administrācijas skolas pārstāve Inita Pauloviča sniedza ieskatu par publiskās pārvaldes reformu un modernizācijas procesu. CFLA Cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja Sanita Maurīte-Šmite dalījās ar praktiskiem piemēriem no CFLA 25 gadu pieredzes, piemēram, ar pieredzi aģentūras iekšējo apmācību un mentoru sistēmas attīstībā, ar metodēm darba efektivitātes mērīšanā un veicināšanā.

vizīte Uzbekistānā
CFLA Cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja Sanita Maurīte-Šmite uzstājas ar prezentāciju

 

Semināra noslēdzošajā daļā Tiesu administrācijas pārstāve Anžela Smirnova iepazīstināja Uzbekistānas kolēģus ar Latvijas tiesu sistēmā ieviestajiem digitālajiem risinājumiem tiesnešu apmācību jomā un nākotnes attīstības plāniem.

Vizītes ietvaros š. g. 25. maijā CFLA kopā ar projekta partneriem piedalījās sanāksmēs ar vairākām Uzbekistānas reformu procesā iesaistītajām Uzbekistānas valsts pārvaldes iestādēm – Publisko pakalpojumu attīstības aģentūru, Publiskās pārvaldes akadēmiju un Stratēģisko reformu aģentūru, lai pārrunātu nākamās sadarbības aktivitātes. Piemēram, š. g. otrajā pusgadā Latvijā plānots organizēt apmācības Uzbekistānas valsts pārvaldes pārstāvjiem par digitālajiem risinājumiem valsts pārvaldes darba efektivizācijā.

vizīte Uzbekistānā
25.05.2023. Latvijas delegācija tikās ar Uzbekistānas Stratēģisko reformu aģentūru, piedaloties arī Viņa Ekselencei Latvijas Republikas vēstniekam Uzbekistānā Reinim Trokšam

Vizīte Taškentā tika organizēta Ārlietu ministrijas finansētā projekta “’Atbalsts Uzbekistānas publiskās varas institūcijām administratīvās kapacitātes stiprināšanā un korupcijas novēršanā” ietvaros.