EPPO vizīte CFLA

Šodien, 20.jūnijā, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvji iepazīšanās vizītē tiekas ar Eiropas Prokuratūras (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) Latvijas nodaļas pārstāvjiem, lai stiprinātu sadarbību, kā arī veicinātu informācijas apmaiņu.

Pasākuma laikā CCFLA direktore Anita Krūmiņa EPPO Latvijas nodaļas pārstāvjus iepazīstināja ar CFLA vēsturi, funkcijām, programmām, kā arī struktūru. Tāpat tika aplūkota Eiropas Savienības (ES) fondu sistēmas struktūra un CFLA pārraudzībā esošo ES fondu projektu ieguldījums pa nozarēm, kā arī CFLA uzdevumi nākamā perioda finanšu instrumentu apsaimniekošanā.

Eiropas Prokuratūra ir jauna neatkarīga ES prokuratūras iestāde. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. 

ES dalībvalstīs Eiropas deleģētie prokurori rīkojas EPPO vārdā, un viņiem ir tādas pašas pilnvaras kā valsts prokuroriem attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un lietu nodošanu tiesai.