Attīstības sadarbība
Kosovas delegācija CFLA

Trīs dienu vizītē - no 19. līdz 21. septembrim - Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) studiju vizītē ieradusies delegācija no Kosovas, kuru pārstāv vairākas augsta ranga amatpersonas no Kosovas Finanšu ministrijas, Lauksaimniecības ministrijas un citām iestādēm. Delegācija Rīgā ieradusies, lai paplašinātu savas zināšanas par procesiem periodā, kad Latvija gatavojās pievienoties Eiropas Savienībai 2004. gadā.

Kosovas delegācija

Šīs vizītes laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta CFLA lomai laikā, kad Eiropas Savienībai pievienojās Latvija, pārmaiņām lauksaimniecības jomā, un prezentēts projekts, kas īstenots, pateicoties Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem. Dalībniekiem tiks nodrošināta arī iespēja doties vizītē uz Zemkopības ministriju un Rīgas domi, tādējādi klātienē iepazīstoties ar Latvijas publiskās pārvaldes darbības procesiem.

Kosovas delegācija CFLA

Kosovas delegācijas pārstāvjiem būs iespēja mācīties no vairākiem pieredzējušiem Latvijas publiskās pārvaldes ekspertiem, veidot sadarbības saiknes un iepazīties ar Latvijas pieredzi, salīdzinot vairākas dimensijas ar situāciju Kosovā, kā arī novērtēt progresu, kas saniegts 2004. gada līdz šodienai, kad Latvija turpina attīstību kā viena Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

Kosovas delegācija CFLA