Attīstības sadarbība

Š. g. 14.-15. maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā Latvijas attīstības sadarbības aģentūra piedalās Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības aģentūru tīkla (Practicioners Network) ikgadējā sanāksmē, ko šogad Marseļā, Francijā organizē pašreiz PN prezidējošā organizācija – Francijas attīstības sadarbības aģentūra “Expertise France”.

PN gada sanāksmes laikā dalīborganizācijas vienosies gan par PN darbības prioritātēm turpmākajos gados, gan arī pārrunās sadarbības iespējas prioritārajos reģionos un politikas jomās. Latvija, līdzīgi kā pārējās Baltijas valstis, iestājas par atbalsta turpināšanu Ukrainas neatkarībai un rekonstrukcijai, kā arī strādā pie iniciatīvām digitalizācijas jomā attīstības reģionos.

14. maijā notika PN tīkla aģentūru vadītāju kopsapulce, kuras laikā, cita starpā, tika nolemts, ka PN tiks reģistrēta kā juridiska persona, lai stiprinātu PN pārstāvību ES attīstības sadarbības politikas plānošanā. Savukārt 15. maijā notika nacionālo attīstības sadarbības aģentūru koordinatoru sanāksme, kurā tika pārrunāts PN darbu plāns 2024.-2025. gadam, kā arī PN tematisko darba grupu prioritārie mērķi, to starp kontekstā ar atbalstu reģioniem, kur notiek aktīva karadarbība (piemēram, Ukraina).

Dalība PN ir būtiska arī starptautisko donoru finansējuma piesaistei, lai CFLA kā attīstības sadarbības aģentūra varētu sagatavot jaunus projektus īstenošanai Latvijai prioritārajās ne-ES valstīs, popularizējot Latvijas ekspertu pieredzi un zināšanas dažādās nozarēs.  

CFLA direktore Anita Krūmiņa: “CFLA kā Latvijas attīstības sadarbības aģentūrai dalība šajā platformā ir ļoti vērtīga, jo vienlaikus varam mācīties no citu ES aģentūru pieredzes, kā arī, izmantojot iespēju, attīstīt jaunas projektu idejas un veidot jaunas partnerības Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārajās jomās un reģionos.

Piemēram, viens no mūsu mērķiem ir Baltijas valstu sadarbība Ukrainas atbalstam zināšanu pārneses veidā, piemēram, palīdzot Ukrainai sagatavoties Eiropas Savienības iestājas procesam. Latvijas pieredze digitalizācijas un e-pārvaldes jomā ir vēl viena prioritārā joma, kurā saskatām lielu potenciālu sadarbības projektu īstenošanai, piesaistot Latvijas ekspertus”.  

PN sanāksme Marseļā