Attīstības sadarbība
karogs

Lai sniegtu atbalstu Ukrainai Krievijas iebrukuma seku mazināšanā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā attīstības sadarbības aģentūra š. g. 20. jūnijā ir noslēgusi pirmo granta līgumu, kas paredz atbalsta sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Čerņihivas apgabalā.

Pirmais līgums noslēgts ar biedrību “Centrs MARTA”, kura īstenos projektu  “Čerņihiva: karā cietušo sieviešu spēcināšana un atbalsts” un nodrošinās sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu.   

Šī gada pavasarī CFLA kopā ar Ārlietu ministriju devās vizītē uz Ukrainu, un Čerņihivā tikās ar vietējo psiholoģiskā atbalsta centru, ar kuru sadarbosies “Centrs Marta”.

 “Atrodoties kara postītajā vidē šajā ļoti smagajā laikā, pavisam tieši un skaidri varējām novērtēt, cik absolūti nepieciešami ir mūsu partneru  īstenotie pasākumi bērnu, sieviešu, ģimeņu un citu sabiedrības grupu atbalstam. Mūsu, Latvijas drošība ir tieši saistīta ar izaicinājumiem , ko arī Eiropas Savienībai radījusi Krievijas militārā agresija Ukrainā. Līdz ar to mums kā valstij ir būtiski iesaistīties kopējos ES centienos reģionālās un starptautiskās stabilitātes stiprināšanā, un kā institūcija esam gandarīti, ka arī varam šajā procesā būt līdzdalīgi un sniegt savu artavu,” uzsver CFLA  Attīstības sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga.

 

Dana Heiberga
Dana Heiberga, CFLA Attīstības sadarbības departamenta direktore

Ar biedrību “Centrs MARTA” noslēgtā līguma summa ir 399 924,72 eiro, kas atbilstoši Ministru kabineta (MK) rīkojumam paredz daļu no valsts budžeta 2024. gadam finansējuma valsts drošības stiprināšanas pasākumiem pārdalīt  biedrībai “Centrs MARTA” psiholoģiskā atbalsta projekta turpināšanai Čerņihivas apgabalā.

Tādējādi biedrība turpinās jau 2022. un 2023. gadā iesākto darbu Čerņihivas apgabalā un nodrošinās divu iepriekš izveidoto sieviešu atbalsta centru darbību un vietējo ekspertu apmācības. Biedrība projektu īstenos sadarbībā ar Ukrainas labdarības organizāciju “Čerņihivas tīkls” (Chernikiv network) un Ukrainas sabiedrisko organizāciju “Eleos-Ukraine”, kā arī Latvijas krīžu un konsultāciju centru “Skalbes”, izstrādājot ilgtspējīgus pakalpojumus sievietēm un bērniem, kuri ir bijuši spiesti bēgt, ir cietuši no kara noziegumiem, seksuālas vardarbības, un atrodas ievainojamās situācijās. Paredzēta arī rehabilitācijas centru apkārtnes labiekārtošana.

Ukraina2

Projekta laikā tiks izglītoti speciālisti, kas strādā ar kara skartām sievietēm un bērniem, organizējot vizītes ukraiņu speciālistiem uz Latviju un speciālistiem no Latvijas uz Ukrainu, tādējādi veicinot arī starpinstitucionālo sadarbību un stiprinot vietējās kopienas. Centros tiks organizētas konsultācijas un pasākumi kara skarto sieviešu un bērnu atbalstam.  Plānots, ka projekta laikā tiks apmācīti vismaz 60 Ukrainas speciālisti un vismaz 1000 sieviešu un bērnu piedalīsies dažādās atbalsta aktivitātēs, t. sk. saņemot psihologu pakalpojumus, piedaloties grupu terapiju nodarbībās, pašaizsardzības kursos u. c.

Kopumā 2024. gadā Ministru kabinets paredzējis novirzīt 2,9 miljonus eiro atbalstam Čerņihivas apgabalā, t.sk. 2,4 miljonus eiro plānots novirzīt Čerņihivas apgabala administrācijas identificēto sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukcijai. 

Drīzumā CFLA plāno apstiprināt arī projektus par sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukciju Čerņihivas apgabalā Ukrainā.

 

Ukraina3