Attīstības sadarbība

Lai sniegtu atbalstu Ukrainai Krievijas iebrukuma seku mazināšanā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā attīstības sadarbības aģentūra 3. jūlijā pabeidza šī gada valsts budžeta ievaros plānoto līgumu slēgšanu ar Latvijas uzņēmēju nevalstiskajām organizācijām par sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukciju Čerņihivas apgabalā Ukrainā.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam CFLA ir parakstījusi granta līgumus ar nodibinājumu “Fonds Entrepreneurs for Peace” un biedrību “Tavi draugi” kā projektu īstenotājiem, un kopējā summa par abiem līgumiem ir 2 396 270 eiro.

Aģentūras Attīstības sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga: “Latvijas atbalsts Čerņihivas apgabala ārstniecības un izglītības iestāžu atjaunošanai ir ļoti svarīgs, jo tas palīdzēs iedzīvotājiem saņemt kritiski nepieciešamus veselības aprūpes pakalpojumus, it sevišķi bērniem. Tas arī veicinās vispārējās un profesionālās izglītības nepārtrauktību, lai iedzīvotāji varētu turpināt pēc iespējas normālāku ikdienas dzīvi, savukārt bērni un jaunieši - apgūt dzīvei un karjerai būtiskas zināšanas un iemaņas.”

dzīvojamās mājas Jahidnes ciemā
“Fonds Entrepreneurs for Peace” turpinās vispārbūvnieciskos darbus, nodrošinās inženiertehniskos pieslēgumus un aprīkos ar apdzīvošanai nepieciešamajām iekārtām dzīvojamās mājas Jahidnes ciemā

Noslēgtie līgumi paredz, ka nodibinājums “Fonds Entrepreneurs for Peace” veiks rekonstrukcijas un pārbūves darbus Čerņihivas reģionālajā bērnu slimnīcā un valsts universitātes “Čerņihivas Politehnikums” vairākās ēkās, kā arī turpinās vispārbūvnieciskos darbus, nodrošinās inženiertehniskos pieslēgumus un aprīkos ar apdzīvošanai nepieciešamajām iekārtām dzīvojamās mājas Jahidnes ciemā. Savukārt biedrība “Tavi draugi” veiks rekonstrukcijas darbus Novobikovskas vidusskolas ēkā un Čerņihivas reģionālajā primārās veselības aprūpes un sociālās aprūpes centra pediatrijas nodaļas ēkā.

Čerņihivas reģionālā primārās veselības aprūpes un sociālās aprūpes centra pediatrijas nodaļā
Biedrība “Tavi draugi” atjaunos Čerņihivas reģionālās primārās veselības aprūpes un sociālās aprūpes centra pediatrijas nodaļu

Rekonstrukcijas darbu īstenošanas rezultātā šo prioritāro objektu tehniskais stāvoklis tiks atjaunots līdz tādam līmenim, lai tie varētu atsākt funkcionēt un nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus Čerņihivas apgabala iedzīvotājiem.  Latvija kā valsts ar savu piemēru apliecina, ka ir būtiski Ukrainai palīdzēt tieši šobrīd, kamēr valstī joprojām notiek intensīva karadarbība.     

Līdz ar šo granta līgumu noslēgšanu Latvija, balstoties uz līdzšinējo pieredzi Ukrainas rekonstrukcijas darbā kopš 2022. gada, turpinās sociālās infrastruktūras projektu īstenošanu un rekonstrukcijas darbu Ukrainā, jo īpaši Čerņihivas apgabalā, ciešā sadarbībā ar Čerņihivas apgabala administrāciju un Ukrainas partneriem.

“Čerņihivas Politehnikums”
Čerņihivas politehnikumam piegādāti logi un durvis, un ir uzsākta montāža vienā no universitātes kompleksa ēkām

 

Informācijai: 

CFLA pilda attīstības sadarbības aģentūras funkcijas saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumu Ārlietu ministrijas funkcionālā padotībā.

Kopumā 2024. gadā Ministru kabinets paredzējis novirzīt 2,9 miljonus eiro atbalstam Čerņihivas apgabalā,  kam Latvija sniedz atbalstu Krievijas militārās agresijas rezultātā nodarīto postījumu novēršanai, t.sk. 400 tūkstoši eiro novirzīti iesāktā darba turpināšanai psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai un 2,4 miljoni eiro Čerņihivas apgabala administrācijas identificēto sociālās infrastruktūras prioritāro objektu rekonstrukcijai. 

Š.g. 20. jūnijā CFLA noslēdza pirmo granta līgumu ar biedrību “Centrs MARTA” par projekta “Čerņihiva: karā cietušo sieviešu spēcināšana un atbalsts” īstenošanu, kurš paredz sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Čerņihivas apgabalā.    

Latvijas drošība ir tieši saistīta ar drošības izaicinājumiem ES, tajā skaitā, ņemot vērā Krievijas uzsākto militāro agresiju Ukrainā. Kopš 2022. gada 24. februāra Krievijas uzsāktās agresijas Latvija proporcionāli ir viena no aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām. Ukrainai nodarītie zaudējumi ir mērāmi miljardos un joprojām turpina pieaugt – pēc Pasaules bankas vērtējuma  zaudējumi sasnieguši teju 500 miljardus ASV dolāru. Latvijai ir būtiski iesaistīties kopējos ES centienos reģionālās un starptautiskās stabilitātes stiprināšanā, kas vienlaikus sniedz ieguldījumu Latvijas nacionālajai drošībai.