Covid-19

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 slimības izplatības dēļ, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no šī gada 11. oktobra normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic “zaļajā režīmā” vai attālināti.

Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana, kā arī projektu īstenošanu saistītais atbalsts tiek nodrošināts ES fondu projektu e-vidē jeb Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā (KPVIS), elektroniskā saziņā un pa tālruni. Pārbaudes projekta īstenošanas vietā pēc iespējas tiek nodrošinātas attālināti, bet gadījumā, ja nepieciešams veikt pārbaudi, tiekoties ar klientiem, CFLA nodrošina saskarsmi “zaļajā režīmā”.

Klientu apkalpošanas centrs Rīgā, Meistaru ielā 10, ārkārtas situācijas laikā klientu apkalpošanu nodrošina attālināti, par citu pakalpojumu saņemšanas formu var vienoties, zvanot pa tālruni +371 66939777.

Iedzīvotāji visus CFLA pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt tikai attālināti – elektroniski (Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā, rakstot e-pastu uz info@cfla.gov.lv vai zvanot pa tālruni – +371 66939777).

Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu CFLA darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja abiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid- 19 pārslimošanas sertifikāts. Ja nepieciešams tikties ar klientiem klātienē, CFLA darbinieki ir piesardzīgi un atbildīgi, respektīvi, ievēro visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus – velk sejas masku, ietur 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficē rokas, ievēro respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai.