Attīstības sadarbība
Uzbekistānas vizīte

No š .g. 14. līdz 23. novembrim Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā Latvijas attīstības sadarbības aģentūra organizē divu nedēļu apmācību programmu Uzbekistānas valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem par Latvijā izveidoto korupcijas novēršanas sistēmu, tostarp digitālo rīku izmantošanu korupcijas apkarošanā.

Apmācību programmas ietvaros Uzbekistānas pārstāvjus plānots iepazīstināt ar Latvijā izveidoto sistēmu likuma varas nodrošināšanai, tai skaitā ar valsts lēmējvaras un izpildvaras struktūrām, tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības lomu šajā sistēmā.

Vizītes laikā Uzbekistānas pārstāvji tiks informēti par Latvijā īstenoto reformu procesu tiesiskuma nodrošināšanas un pretkorupcijas jomā, to starp, saistībā ar Latvijas iestāju Eiropas Savienībā un secīgi īstenotajiem uzlabojumiem.

Uzbekistānas vizīte

Kā praktiskie piemēri tiks demonstrēta Latvijā izveidotā publisko iepirkumu sistēma, interešu konflikta kontroles un valsts amatpersonu ienākumu deklarēšanas sistēma, trauksmes cēlēju aizsardzības sistēma, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas funkcijas un īstenotās reformas.

Programmas ietvaros plānota arī vizīte Kuldīgā, kuras laikā Uzbekistānas delegācija varēs iepazīties ar pretkorupcijas sistēmas darbību pašvaldību līmenī.

Apmācību programmā piedalīsies 14 pārstāvji no Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Ģenerālprokuratūras akadēmijas, Pretkorupcijas aģentūras un citām institūcijām.

Apmācību programma tiek īstenota, izmantojot Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projekta “Atbalsts Uzbekistānas publiskās varas institūcijām administratīvās kapacitātes stiprināšanā un korupcijas novēršanā) finansējumu”.

Uzbekistānas vizīte