ES fondu projekts Izglītība
Cēsu pilsētas vidusskola

Cēsu novada pašvaldība turpina darbu pie mācību vides uzlabošanas pilsētā - Cēsu Pilsētas vidusskolā atklāta jaunā, gandrīz 1000 kvadrātmetru plašā piebūve, kas tapusi ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. 

Cēsu pilsētas vidusskola

Pirmajā stāvā ir trīs multifunkcionālas mācību klases ar transformējamām sienām. Tās savienojot, tiek iegūta sarīkojumu zāle, kas skolai līdz šim nebija. Otrajā stāvā ir lasītava, latviešu valodas kabinets. Skolas pagalms iekārtots tā, lai stundas varētu notikt svaigā gaisā.

Cēsu Pilsētas vidusskola audzēkņu skaita ziņā ir novada lielākā mācību iestāde ar pilnu mācību ciklu, sākot no pirmsskolas grupiņām mazuļiem un noslēdzot ar vakara un neklātienes izglītības programmām jau pieaugušiem cilvēkiem, un telpu trūkums ievērojami apgrūtināja darbu gan pedagogiem, gan audzēkņiem.

Skolas piebūve uzcelta, īstenojot ES fondu projektu "Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija". Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu Cēsu Valsts ģimnāzijā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā un Cēsu 2.pamatskolā. 

Cēsu pilsētas vidusskola