ES fondu projekts Izglītība

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) jaunajā ēkā, kas tapusi ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu, iekārtota mūsdienīga studiju un pētniecības vide – studentiem un zinātniekiem būs labi aprīkotas laboratorijas, pētniecības centrs, datorzāles, plašas un gaišas auditorijas. Katrā stāvā tiek ierīkotas arī ērtas atpūtas vietas studentiem.

RTU fakultāte

DITF ir Latvijā vadošā tādās pētījumu jomās kā mākslīgais intelekts, robotika, mašīnmācīšanās un programmatūras izstrādes un projektēšanas tehnoloģija. Tai ir cieša sadarbība ar industriju, iesaistoties tautsaimniecībai nozīmīgu pētījumu un izstrāžu veikšanā. Sadarbībā ar industriju iesaistās arī studenti, iegūstot darba tirgum nepieciešamās prasmes un vienlaikus uzņēmumiem nodrošinot jaunu problēmu risināšanas pieredzi un nākotnes lietotāju skatījumu.

RTU fakultāšu ēkas ir fiziski saistītas viena ar otru, izmantojot gaisa pārejas, lai studenti, mācībspēki un RTU viesi varētu ērti pārvietoties no vienas fakultātes uz otru. Piemēram, no DITF ēkas var ērti nokļūt gan RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, gan  Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē. Tas veicina tīklošanos starp dažādu fakultāšu studentiem un pētniekiem, dodot augsni starpdisciplināru pētījumu un inovāciju radīšanai RTU.

RTU fakultāte

RTU darbības pamats ir zinātne, kā arī inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Fakultātes jaunā ēka un tās infrastruktūra tapusi, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”  un Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai" ietvaros.