ES fondu projekts Izglītība
Nacionālā mākslu vidusskola

Pēc būvdarbu pabeigšanas 9. janvārī svinīgi tika atklāta mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā mākslu vidusskola” skolas ēka Kalnciema ielā 10/12, Rīgā. Tur ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu Rīgas Doma kora skolas, Emīla Dārziņa mūzikas skolas un Rīgas Baleta skolas audzēkņiem un pedagogiem iekārtotas modernas klases, ēdnīca, sporta komplekss, ritmikas zāles, ģērbtuves, plaši logi un koši gaiteņi – viss, lai mācību process tiktu veikts šodienai atbilstošā vidē.

Nacionālā mākslu vidusskola

Vienotas infrastruktūras attīstība un modernizēšana ir būtisks priekšnosacījums jaunu profesionālo vidējo izglītības programmu uzsākšanai Nacionālajā mākslu vidusskolā, kur audzēkņi apgūs foto dizaina, multimediju dizaina, audiovizuālās mākslas speciālista un laikmetīgās dejas dejotāja kvalifikāciju.

Kvalitatīvu mācību un radošās darbības vidi veicinoši profesionālās izglītības kompetences centri ar attīstītu infrastruktūru ir būtisks ieguldījums sabiedrības intelektuālās sociālās vides un kultūrvides nodrošināšanā, sagatavojot augsta līmeņa profesionāļus mūzikā, mākslā, dejā, kā arī saistītās specialitātēs, vienlaikus attīstot izglītības pieejamību, infrastruktūru, sabiedrības tālākizglītību, amatieru māksliniecisko darbību un sabiedrības dzīves uztveres pilnveidi.

Projekta ietvaros īstenota vispārizglītojošo un mākslas, foto un multimediju dizaina mācību priekšmetu telpu pārbūve Slokas ielā 52b, sporta infrastruktūras izbūve Meža ielā 15 un mācību korpusa pārbūve Kalnciema ielā 10/12, Rīgā.

Nacionālā mākslu vidusskola

Projekta kopējais finansējums 5 729 916 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 4 870 428,60 EUR un valsts budžeta finansējums – 859 487,40 EUR.