ES fondu projekts Vide
Zirgu sala Liepājā

Zirgu sala ir viena no divām Liepājas ezerā esošajām Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajām salām. Tās kopējā platība ir aptuveni 22,3 hektāri, savkārt šī projekta ietvaros labiekārtoti vairāk nekā 3 hektāri. Ar ES fondu atbalstu radīta baudāma atpūtas vieta – labiekārtota teritorija, izveidotas skatu platformas, koka laipas, pastaigu takas ar veselības maršruta elementiem, atpūtas vietas ar soliem un galdiem, ugunskuru vietas, norāžu zīmes un informatīvie stendi, kā arī apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.

Pirms projekta īstenošanas Zirgu sala tika uzskatīta par ainaviski degradētu teritoriju. Te bijusi pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuve. Pēc izgāztuves slēgšanas teritorija izmantota no pilsētas parkiem un zaļajām zonām savākto organisko atkritumu (lapu, zaru) uzglabāšanai.

Liepājas ezers un tā piekrastes pļavas ir dabas liegums, kurā novērojami īpaši aizsargājami biotopi un putnu sugas. Šī ir nozīmīga putnu apmešanās vieta, kā arī kopš 2004. gada šī ir ''Natura 2000'' teritorija.

Kopējās izmaksas 314 228 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas – 116 150 eiro. 

Vairāk par projektu - esfondi.lv.