Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, īstenojot Eiropas Savienības (ES) fondu finansētu projektu, iegādāsies vismaz 157 jaunus, pilnībā aprīkotus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus. Autoparka atjaunošanā ieguldīs 13,94 miljonus eiro no ES fondu līdzekļiem, no valsts budžeta finansējot 15% jeb 2,46 miljonus eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 19. jūnijā ir noslēguši vienošanos, ka līdz 2023. gada nogalei ar ES fondu investīcijām tiks atjaunots operatīvā medicīniskā transporta parks, lai uzlabotu savlaicīgas un kvalitatīvas pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Projekta izpildei atvēlēti 30 mēneši, un tā īstenošanu paredzēts sākt š.g. 1. jūlijā.

Viens no galvenajiem pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības darbības rādītājiem ir operativitāte – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pēc iespējas ātrāka ierašanās uz visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumiem jebkurā diennakts laikā visās Latvijas valsts administratīvi teritoriālajās vienībās. Esošajā situācijā operatīvo medicīnisko transportlīdzekļi nobraukums, atkarībā no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta teritoriālā izvietojuma, lielākoties ir robežās no 50 000 km gadā līdz pat 75 000 km gadā. Tehniski nolietotiem transportlīdzekļiem ar nobraukumu virs 400 000 km pēkšņu bojājumu risks būtiski pieaug, tāpat palielinās to uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas.

Ar ES fondu finansējumu atjaunotā neatliekamās medicīniskās palīdzības autotransporta bāze ļaus nodrošināt augstu gatavību palīdzības sniegšanai ikdienā un spēju reaģēt ārkārtas situācijās ar pietiekamu, atbilstošu un pacientiem drošu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu medicīnisko aprīkojumu un operatīvo transportu.

Gada laikā uz neatliekamās palīdzības izsaukumiem mediķi dodas ap 350 000 reizēm.  Aptuveni puse no izsaukumiem ir pie pacientiem, kuriem konstatētas dzīvībai un veselībai kritisks stāvoklis. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādei paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros.