Energoefektivitāte ES fondu projekts
PII Vālodzīte

Īstenojot projektu ar Eiropas savienības (ES) fondu līdzfinansējumu veikta Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana – logu un durvju nomaiņa vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu pārsegumu siltināšana, cokola sienu siltināšana kā arī iekštelpu atjaunošana.

Paralēli Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai, tika veikta arī Tukuma PII “Vālodzīte” iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūves darbi, kuru izmaksas tika segtas no valsts budžeta aizņēmuma.

PII Vālodzīte

 

PII Vālodzīte

Projekta īstenošanas laikā lielākos šķēršļus radīja būvniecības materiālu ierobežota pieejamība, to neplānoti sadārdzinājumi, kā arī Covid-19 izplatība. Neskatoties uz sarežģījumiem, pateicoties būvdarbu veicēja SIA “Marels būve” profesionalitātei un atbildības sajūtai, būvdarbus izdevās pabeigt bez ievērojamām laika grafika nobīdēm.

Pilnvērtīga rezultāta sasniegšanai joprojām turpinās PII “Vālodzīte” teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde, kā arī tiek veikta telpu aprīkošana ar mēbelēm.

Objekta oficiālā atklāšana tiek plānota šī gada pavasarī.