ES fondu projekts Sociālā iekļaušana

 Ar Eiropas Savienības fondu finansējumu top pakalpojumu infrastruktūra deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai - oktobrī atklāti dienas aprūpes centri Gulbenē un Viļakā. 

Dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Gulbenē

6.oktobrī notika Gulbenes novada sociālā dienesta struktūrvienības – Dienas aprūpes centra – svinīgā atklāšana, ēka ekspluatācijā tika nodota š.g. augustā.

Dienas aprūpes centrs Gulbenē

Dienas aprūpes centrs Gulbenē, Dzirnavu ielā 7 a,  piedāvās arī specializēto darbnīcu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šeit būs iespēja darboties māla, kokapstrādes, dārzniecības un kulinārijas darbnīcās.

Dienas aprūpes centrs Gulbenē

Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. 

Vairāk par deinstitucionalizācijas projektu - esfondi.lv. Dienas aprūpes centra ēkai ar ES fondu atbalstu paaugstināta arī energoefektivitāte - vairāk par projektu esfondi.lv. 

 

Grupu dzīvoklis un dienas aprūpes centrs Viļakā

Viļakā 12.oktobrī svinīgi tika atklātas divas ēkas, nodrošinot divus jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem – grupu dzīvokli un dienas aprūpes centru.

Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvoklis Viļakā

Grupu dzīvoklis ir paredzēts 10 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem nav nepieciešams atbalsts pašaprūpē, nodrošinot mājokli, individuālo atbalstu sociālo problēmu risināšanā, diennakts uzraudzību, atbalstu aktīva dzīvesveida veicināšanā un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas. Savukārt prasmju un pašdarbības spēju attīstīšana, palīdzību pašaprūpē, fiziskās un relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes tiks nodrošinātas dienas aprūpes centrā astoņām personām, tādējādi pilnveidojot prasmes un sekmējot iekļaušanos sabiedrībā.

Vairāk par projektu - esfondi.lv. 

Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvoklis Viļakā