ES fondu projekts
Sociālo pakalpojumu centrs Smiltenē

2024. gada 22. martā norisinājās daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra atklāšana Smiltenē. Pasākumā piedalījās Smiltenes pašvaldības domes priekšsēdētāja, ministrijas, sociālā dienesta un biedrības “Cerību spārni” vadības pārstāvji; Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) pasākumā pārstāvēja Vidzemes reģiona nodaļas vadītājs Māris Millers.

2023. gada nogalē ekspluatācijā tika nodots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Dakteru ielā 14A un 14B, Smiltenē (projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”), kas ir būtisks solis ceļā uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām Smiltenes novadā.

Jaunais sociālo pakalpojumu centrs nodrošinās:

  • dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar GRT;
  • grupu dzīvokļus 16 personām ar GRT. Sociālo pakalpojumu centrs Smiltenē

Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 793 689 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065 EUR un valsts budžeta finansējums – 62 355 EUR.