ES fondu projekts Satiksme

Saldū 11. septembrī svinīgi atklāta rekonstruētā Kuldīgas iela, kā arī Brīvības, Ezera un Slimnīcas ielas krustojuma rotācijas aplis. Atklāšanas pasākuma dalībnieki pulcējās Saldus pagastā, Druvā un devās kopīgā velo braucienā maršrutā Druva – Saldus. Pasākumā tika atklāti arī pilsētā izbūvētie veloceliņi. 

Kuldīgas ielas atklāšana Saldū

Projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru  ietvaros plānots veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Saldus pilsētā, pārbūvējot publisku funkcionālo savienojumu Kuldīgas ielas 1706 m garu posmu ar pieslēdzošo ielu posmiem 867 m garumā.

Projekta darbības teritorijā atrodas vairāki uzņēmumi, kas nodrošina nozīmīgu daudzumu darbavietas Saldus pilsētā. Saldus pilsētas ZR daļas teritorijā veidojas rūpnieciskā teritorija, visi uzņēmumi saistīti ar aktīvu transporta kustību, kas pastiprinās atkarībā no sezonas un saimnieciskās darbības rakstura. Tika saņemta informācija no uzņēmējiem, ka lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību un nodrošināt eksportpreču transportēšanu ir nepieciešams nodrošināt lielgabarīta kravu pārvadājumiem atbilstošu ceļa infrastruktūru Saldus pilsētā. Projekta rezultātā ir sagaidāma pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību, dzīves un darba telpas kvalitātes pieaugumu.

Kuldīgas iela Saldū

Savukārt projekta “Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošās teritorijas revitalizācija  ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tika izbūvēts Brīvības, Ezera un Slimnīcas ielas krustojums – rotācijas aplis. Projekta pamatideja bija palielināt privāto investīciju apjomu Saldus novadā un pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu un komunikāciju infrastruktūrā Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošajā teritorijā. Projekta galvenās darbības bija izbūvēt Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojumā vienjoslas rotācijas apli ar pieciem pieslēguma zariem un pārbūvēt divus publiskos stāvlaukumus, kā arī apakšzemes komunikācijas.

Brīvības ielas rotācijass aplis Saldū