ES fondu projekts Veselība
Strenču PNS

Pagājušā gada pavasarī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” uzsāka vērienīgus pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus stacionāra 1. nodaļā - Annas mājā, no kuriem daļa būvdarbu - energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - tika īstenoti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Nu ēku būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā. 

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda: “Šīs ēkas pārbūve un energoefektivitātes pasākumu īstenošana ir aizsākta jau 2016. gadā, esam izgājuši cauri daudzām grūtībām un sarežģījumiem, tomēr sasnieguši plānoto – mūsdienu slimnīcas prasībām atbilstošu, pacientiem drošu infrastruktūru un darbiniekiem ērtu un pielāgotu darba vidi. Ļoti ceru, ka tās “iemītnieki” – 1.nodaļas darbinieki un pacienti, būs apmierināti ar gaišajām, īpaši pacientu vajadzībām un darbinieku ērtībām piemērotām telpām.”

Strenču PNS

Iekštelpu pārbūves darbu rezultātā ēkas plānojums un funkcionalitāte pielāgota jaunākajiem veselības aprūpes standartiem, vienlaikus piemeklēti mūsdienīgi tehnoloģiski risinājumi kvalitatīvai un mūsdienīgai psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Savukārt ar ERAF finansējumu īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, t.i., ēkai veikta fasādes, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa, logu nomaiņa un fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana un saglabāšana, projekta ietvaros ERAF tika līdzfinansēta būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšana būvdarbu laikā.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 1. nodaļas ēkā” kopējais finansējums ir 297 352,43 eiro, t.sk. ERAF finansējums 85% apmērā jeb  252 749,57 eiro un valsts budžeta līdzekļi 44 602,86 eiro apmērā. 

ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Strenču PNS