ES fondu projekts

Projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu pārbūvēta Dundagas pils.

Pils fasādi rotā pēc senām tehnoloģijām izgatavoti un atjaunoti logi, savās vietās iegulstas durvis. Ēkas pirmais jeb pagrabstāvs saglabājis savu pirmatnējo noskaņu, jo pils vecajai daļai ir atstāts ķieģeļu mūrējums, bet jauno daļu klāj apmetums. Tiek sasniegts uzstādītais arhitektoniskais mērķis – saglabāt unikālo autentisko būtību, to eksponējot apskatei. Otrā stāva telpu grīdas sedz ozolkoka parkets, uzstādīts apgaismojums. Arī pirmajā stāvā lielākajā daļa telpu uzstādīts apgaismojums, var spert soli pa jaunajām dēļu grīdām.

Pirms projekta uzsākšanas aptuveni 30% no kopējās platības bija sliktā tehniskā stāvoklī, lielākā daļa no  tām – telpas pils pirmajā stāvā.  Sliktā stāvokļa dēļ daļa telpu nebija pieejamas apmeklētājiem, turpretī novadā bija virkne unikāli pakalpojumi, kas nekur netiek eksponēti telpu trūkuma dēļ. Telpu pieejamība Dundagas pilī ļauj attīstīt šos pakalpojumus, kā arī ievērojami uzlabot to pieejamību sabiedrībai kopumā, tai skaitā arī tūristiem.

Projekta rezultātā atjaunotas pirmā stāva kultūrtelpas, saglabājot autentisko substanci un atjaunojot arhitektoniskos elementus, kā arī atjaunota ceremoniju zāle ar verandu – skatu platformu, kur notiek laulību reģistrācija. Projekts paredz tādu tradicionālu nozaru popularizēšanu kā vilnas pārstrāde un aušana, radot iespēju piedāvāt Dundagas mājražotāju un amatnieku produkciju ikvienam tūristam.

Dundagas pils ir lielākā viduslaiku pils Ziemeļkurzemē, ko Rīgas domkapituls sāka būvēt 13.gs. vidū. 1434.g. to nopirka Kurzemes bīskaps, bet no 16. līdz 20.gs. tā piederēja muižnieku Maidelu un Ostenu–Zakenu dzimtām. Pils ir divas reizes nodegusi un vairākkārt pārbūvēta. Ar pili saistās daudz teiku, no kurām pazīstamākā ir par Zaļo jumpravu.

Mūsdienās Dundagas pils ir vērienīgu svētku, kāzu izrīcību, ekskursiju, vietējo gardumu degustāciju, ērtu un lētu naktsmītņu un vēl neizmantotu iespēju un atklājumu vieta. Pilī atrodas arī Mākslas un mūzikas skola.

Projekta kopējās izmaksas:  870 240,51 EUR; Publiskais finansējums 486 815,12 EUR; Valsts budžeta finansējums 17 749,70 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums: 365 675,69 EUR.

 

 

Informācijas avoti: Dundaga.lv