Dabas aizsardzība ES fondu projekts

Ar ES fondu atbalstu dabas baudītājiem padarīts pieejamāks Būšnieku ezera skaistums – tur izveidots veselības maršruts ar vingrošanas punktiem, labiekārtotas piknika vietas un uzstādīti informatīvie stendi, informācijas planšetes par liegumā sastopamajiem putniem, izveidots gājēju un velosipēdistu ceļš, laipa un putnu novērošanas platforma. Projekta īstenošanas rezultātā dabas liegums kļuvis tūristiem pieejamāks, vienlaikus aizsargājot vērtīgos biotopus  NATURA 2000 teritorijā.

Būšnieku taka

Pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem ir iespēja mērot 8 km velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram – ap ezeru izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš, no laivu bāzes Staldzenes ielā līdz Talsu ielai 3,4 km garumā, izveidota 187 m metrus gara gājēju laipa un tās galā skatu platforma putnu vērošanai, uz kuras uzstādīti arī soliņi un informatīvā planšete ar Būšnieku ezerā sastopamo ligzdojošo un ceļojošo putnu attēliem. Veloceliņa posmā uzstādīti informatīvie stendi par dabas liegumu un tajā sastopamo floru un faunu. Aktīvā dzīvesveida piekritējus iepriecina arī izveidotā veselības taka ar 10 vingrošanas stendiem visām vecuma grupām.

Jaunizveidotā gājēju laipa ar skatu platformu ir liels ieguvums ornitoloģijas cienītājiem. Ezerā novērots ap 34 putnu sugu, kuras ligzdošanas laikā koncentrējas tieši Būšnieku ezera dienvidrietumu daļā.

Būšnieku taka

Būšnieku ezers ir 49 hektārus plašs lagūnas tipa ezers, kura rietumu pusē atrodas dabas liegums “Būšnieku ezera krasts”, un tas iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā.

Projekta kopējās izmaksas 236 tūkstoši eiro,  no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 130 ttūkstoši eiro.

Vairāk par projektu - esfondi.lv