ES fondu projekts Izglītība

Ekspluatācijā nodota Jūrmalas Valsts ģimnāzijas atjaunotā ēka, kas atrodas Kauguros, Raiņa ielā 55. Ģimnāzijas ēka piedzīvojusi vērienīgu pārbūvi, pabeigta iekštelpu atjaunošana un modernizācija, un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem zinības varēs apgūt jaunās, modernās un ergonomiskās telpās. Ēkas atjaunošanā ieguldīti aptuveni 8 miljoni eiro, un projektam Jūrmalas pašvaldība piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Četrus stāvus augstās ēkas atjaunošanas darbi notika pusotru gadu, skola pilnībā pārbūvēta. Uzlabota tās energoefektivitāte, siltināta un atjaunota fasāde un jumts, atjaunotas arī inženierkomunikācijas – izbūvētas elektroenerģijas, apkures un ventilācijas sistēmas.

Skolas ēkas vizuālais tēls jeb fasāde ir pielāgota blakus esošās sporta zāles krāsu gammai, savukārt iekštelpās katrs no ēkas stāviem ir izveidots atšķirīgā krāsu tonī, rūpīgi piedomājot pie detaļām. Ēkai ir veikta būtiska telpu plānojuma maiņa - sporta zāle pārveidota par aktu zāli, savukārt vecās aktu zāles vietā  izveidota jauna daudzfunkcionāla mācību klase, kas tuvākajā laikā tiks papildināta ar plašu un interaktīvu aprīkojumu, kurā realizēt daudzveidīgu un inovatīvu mācību procesu. Iekārtota arī plaša bibliotēka un lasītava un telpas reģionālā metodiskā centra darbības attīstīšanai Jūrmalā. Skolēnu ērtībām izbūvētas arī plašas garderobes ar skapīšiem. Ergonomiskas mācību vides izveidei ir veikta skolas ēkas telpām pielāgotu mēbeļu iegāde. Mēbeles tiek izgatavotas un skolas ēkā uzstādītas pakāpeniski, tādēļ telpu aprīkošana ar jaunajām mēbelēm un mūsdienīgu mācību aprīkojumu tiks veikta līdz ar mācību procesa norisi.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Sportošanai ģimnāzijas audzēkņiem pieejama 2016. gadā atklātā daudzfunkcionālā sporta halle.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā mācās 982 skolēni, atjaunotajā ēkā mācīsies 5. līdz 12. klašu skolēni, bet sākumskolas skolēni zinības apgūst Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sākumskolas ēkā Skolas ielā 3, kurā arī šovasar veikti telpu remontdarbi.

Būvdarbi veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” ietvaros.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Projekta mērķis ir attīstīt Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot ieguldījumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku telpu atjaunošanā un pārbūvē, tai skaitā veicinot ergonomiskas mācību vides izveidi, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un attīstot reģionālā metodiskā centra darbību pilsētā, tādejādi sekmējot kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.