Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2023. gada pārskatā ir apkopojusi nozīmīgāko informāciju par aģentūras paveikto aizvadītajā gadā - dinamisku, nozīmīgu iniciatīvu un sasniegumu pilnu periodu, kurā īstenoti gan lieli attīstības projekti, gan pabeigta apjomīgu projektu realizācija, gan meklēti jauni risinājumi vēl nepieredzētām situācijām.

Kā lielāko pērnā gada aktualitāti CFLA direktore Anita Krūmiņa izceļ Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.- 2020. gada plānošanas perioda noslēguma posmu. Taču paralēli intensīvajam darba cēlienam saistībā ar šī perioda noslēgumu aģentūrā ļoti aktīvs darbs noritēja arī pie ES fondu 2021.- 2027. plānošanas perioda uzsākšanas.

Anita Krūmiņa

ES fondu investīcijas

2014 – 2020 plānošanas periods

2023. gads bijis intensīvs noslēguma posms pirms perioda slēgšanas šogad, lai veicinātu visa Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma veiksmīgu investēšanu. Pārskata periodā izsludinātas pēdējās 3 šī perioda projektu iesniegumu atlases, noslēgti 86 jauni projektu īstenošanas līgumi par 96 miljoniem eiro, gada laikā pabeigta 483 projektu īstenošana par 518 miljoniem eiro, savukārt īstenošanas stadijā 2023. gada beigās joprojām bija 581 projekts.

2021 – 2027 plānošanas periods

Tika izsludinātas 36 projektu iesniegumu atlases par 414 miljoniem eiro – gandrīz 10 %  no ES fondu 2021- 2027 perioda kopējā piešķīruma. 2023. gadā noslēgti 12 šī perioda projektu īstenošanas līgumi par 284 miljoniem eiro.

Atveseļošanas fonds (AF)

CFLA 2023. gadā izsludināja 6 projektu iesniegumu atlases par 201 miljoniem eiro no AF. Noslēgti 77 projektu īstenošanas līgumi ar finansējuma saņēmējiem 209 miljoniem eiro. Kopumā uzraudzībā bija 107 AF finansēti projekti.

Attīstības sadarbība

2023. gadā CFLA aktīvi īstenoja attīstības sadarbības funkciju: vairākkārt notika Latvijas ekspertu vizītes Uzbekistānā, maijā CFLA sāka dalību ES attīstības sadarbības tīklā, bet decembrī parakstīja pirmo liela mēroga starptautisko līgumu par attīstības sadarbības īstenošanu ārpus ES.

Publiskā un privātā partnerība

Oktobrī tika pabeigts līdz šim Baltijā vērienīgākais publiskās un privātās partnerības (PPP) projekts - Ķekavas apvedceļa būvniecība. Apvedceļa atklāšana ir bijis ilgi gaidīts notikums autobraucējiem un tuvējiem iedzīvotājiem, satiksme kļūstot ērtākai un raitākai. Savukārt “Latvijas Valsts ceļiem” un Satiksmes ministrijai, privātajam partnerim AS “Kekava ABT” un CFLA kā PPP projektu īstenošanu uzraugošajai iestādei tas iezīmē arī apjomīga darba fāzes noslēgumu, kas gan vēl turpināsies daudzu gadu garumā. Būtiskākā atšķirība no citiem ceļu infrastruktūras projektiem ir privātā partnera atbildība par ceļa kvalitātes nodrošināšanu 20 gadu garumā. LVC uzņēmība īstenot projektu PPP veidā ir ļāvusi praktiski konstatēt arī nepieciešamos uzlabojumus procedūrās un normatīvajā regulējumā.

Jau ceturto gadu pēc kārtas CFLA rīkoja PPP konferenci, turpinot aktualizēt šāda veida projektu attīstību Latvijā. Konferencē ar pieredzi un viedokļiem dalījās kā jomas eksperti, tā praktiķi un potenciālie projektu īstenotāji, šajā reizē kā galveno fokusu izvirzot iespējas ES fondu projektu apvienošanai ar PPP.

Klientu novērtējums

Ikgadējā klientu aptaujā tika apkopoti vairāk nekā 800 CFLA klientu vērtējumi par CFLA darbības kvalitāti, e-vides funkcionalitāti un vēlamajiem uzlabojumiem.  Visaugstāko vērtējumu respondenti devuši apgalvojumiem par darbinieku cieņpilno attieksmi pret klientiem, darbinieku godīgumu un ieinteresētību sniegt visu nepieciešamo informāciju, kā arī uz rezultātu orientēto un profesionālo personālu. Klienti īpaši atzinīgi novērtējuši CFLA personālu un sadarbību ar to, ļoti labi vērtēti arī CFLA projektu ieviešanas procesi un kopējā projektu uzraudzība, kā arī CFLA darbinieku godīgums un atklātums.

Pārskatā var iepazīties ar nozīmīgāko informāciju par CFLA un paveikto aizvadītajā gadā - izpildītajiem uzdevumiem, būtiskākajām izmaiņām CFLA darbībā, CFLA budžeta izlietojumu, rezultatīvajiem rādītājiem un to sasniegšanas progresu, svarīgākajām aktualitātēm, kā arī plānoto 2024. gadā.