ES fondu projekts

Ventspilī ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu tapusi ērta pieeja jūrai, kas nodrošina saudzīgu pelēkās kāpas šķērsošanu - šī zona ir Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija.

Saulrieta ielas galā un Jūrmalas parkā izveidota jauna iela ar apgaismojumu un lietusūdens kanalizāciju, kā arī jauni grants seguma apvienotie gājēju un velobraucēju celiņi. Izbūvēts stāvlaukums 60 automašīnām, teritorija papildināta ar jauniem kokaugu stādījumiem, soliņiem un atkritumu urnām, kā arī izbūvētas divas jaunas pieejas ar koka laipām uz jūru.

Tipiskās augu sugas pelēkajā kāpā ir zilganā kelērija, smilts grīslis, mazais mārsils, pļavas silpurene, kā arī sūnas sirmā sarmenīte un noras vijzobe. Retāk šeit sastopama arī Gmelina alise, smiltāja neļķe un sīkziedu plaukšķene. Pelēkajās kāpās ar krūmiem un kokiem sastopami atsevišķi koki, krūmi vai to grupas, vietām veidojas sīkkrūmu grupas. Visbiežāk sastopamie koki šādās kāpās ir parastā priede, Zviedrijas kadiķis un smiltāja vītols. Retāk sastopams arī Pallasa sausserdis un vilku kārkls.

 

Pelēkās kāpas infrastruktūras izveide ir daļa no Ventspils Muzeja projekta "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana un tūrisma piedāvājuma attīstība". 

Projekta kopējās izmaksas ir 846 699,86 eiro, no tām 719 694,87 eiro ir EiropasReģionālās attīstības fonda finansējums, 127 004,99 eiro - valsts un pašvaldības finansējums.

Projektu īstenoja Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”.