Darbinieki

Anete Jaudzema

Vadības informācijas sistēmas nodaļas vadītāja
anete.jaudzema [at] cfla.gov.lv

Jevgenija Kučuna

Nodaļas vadītāja vietniece
jevgenija.kucuna [at] cfla.gov.lv

Edvarts Krakts

Vecākais eksperts
edvarts.krakts [at] cfla.gov.lv

Inga Valkovska

Vecākā eksperte
inga.valkovska [at] cfla.gov.lv

Valts Skolmeisters

Vecākais eksperts
valts.skolmeisters [at] cfla.gov.lv

Patricija Dilāne

Vecākā eksperte
patricija.dilane [at] cfla.gov.lv

Sintija Karule

Vecākā referente
sintija.karule [at] cfla.gov.lv

Anda Maļinovska

Vecākā referente
anda.malinovska [at] cfla.gov.lv

Jānis Jēkabs Teivens

Vecākais referents
janis.jekabs.teivens [at] cfla.gov.lv

Nodaļas