• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
 

Vakances

VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E (ierēdņa amats)
Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļā

Tavi darba pienākumi būs veikt Eiropas Savienības fondu ieviešanas progresa informācijas apkopošanu un analīzi, pārzināt un analizēt Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumus, Eiropas Savienības fondu normatīvo bāzi un plānošanas dokumentus, sniegt priekšlikumus Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumu pilnveidošanai. Savas kompetences ietvaros nodrošināt aģentūras pārstāvību Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrādes un saskaņošanas procesā.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1020 euro līdz 1340 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, vadības vai tiesību zinātnē)
 • laba izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu vadību
 • laba izpratne un pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē
 • analītiska domāšana, labas argumentācijas spējas, prasme formulēt un argumentēt viedokli gan rakstos, gan mutvārdos
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • augsta atbildības izjūta, radošums, iniciatīva un vēlme nepārtraukti un patstāvīgi mācīties
 • labas angļu valodas zināšanas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 29. maijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļa vecākais eksperts".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E 
(ierēdņa amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem)
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļā

Tavi darba uzdevumi būs nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros veikto iepirkumu pirmspārbaudes un iepirkumu pārbaudes, nodrošināt iepirkumu plānu izskatīšanu un atzinumu sniegšanu par tiem, veikt nodaļas darbinieku izskatīto iepirkumu dokumentu virsuzraudzību, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, izskatot finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus un veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 940 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību vai kontroli
 • pieredze publiskā iepirkuma dokumentācijas un procesa izvērtēšanā
 • zināšanas publisko iepirkumu jautājumos
 • pamatzināšanas grāmatvedības jautājumos
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos
 • vēlamas angļu valodas zināšanas
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus
 • iniciatīva un elastīga domāšana
 • augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

Ja Tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 29. maijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas vecākais eksperts".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E vai EKSPERTS/-E
Infrastruktūras projektu atlases nodaļā

(ierēdņa amata vietas uz noteiktu laiku, 2 gadiem, ar iespēju pēc noteiktā termiņa darbu turpināt citā struktūrvienībā)

Tavi darba pienākumi būs Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases organizēšana, projektu iesniegumu vērtēšana, vērtēšanas komisijas atzinumu un lēmumu projektu sagatavošana.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 835 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • pieredze projektu atlasē, ieviešanā, uzraudzībā vai kontrolē tiks uzskatīta par priekšrocību
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • izpratne par lietvedības un dokumentu noformēšanas pamata jautājumiem
 • spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi un komandā
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, labas komunikācijas prasmes
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un strādāt ar liela apjoma informāciju
 • orientācija uz rezultātu

Ja Tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 2. jūnijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Infrastruktūras projektu atlases nodaļa vecākais eksperts, eksperts (vispārīgi)".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


 VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E vai EKSPERTS/-E (finanšu jomā)
Infrastruktūras projektu atlases nodaļā

(ierēdņa amata vietas uz noteiktu laiku, 2 gadiem, ar iespēju pēc noteiktā termiņa darbu turpināt citā struktūrvienībā)

Tavi darba pienākumi būs Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases organizēšana, atlases dokumentācijas sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšana, vērtēšanas komisijas atzinumu un lēmumu projektu sagatavošana.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 835 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, banku zinībās vai finansēs)
 • pieredze projektu atlasē, ieviešanā, uzraudzībā vai kontrolē tiks uzskatīta par priekšrocību
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • izpratne par finanšu analīzi, īpaši izdevumu-ieguvumu analīzi (CBA)
 • izpratne par lietvedības un dokumentu noformēšanas pamata jautājumiem
 • spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi un komandā
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, labas komunikācijas prasmes
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un strādāt ar liela apjoma informāciju
 • orientācija uz rezultātu

Ja Tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 2. jūnijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Infrastruktūras projektu atlases nodaļa vecākais eksperts, eksperts (finanses)".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


 VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E vai EKSPERTS/-E (IT jomā)
Infrastruktūras projektu atlases nodaļā

(ierēdņa amata vietas uz noteiktu laiku, 2 gadiem, ar iespēju pēc noteiktā termiņa darbu turpināt citā struktūrvienībā)

Tavi darba pienākumi būs Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases organizēšana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā un citās, t. sk. atlases dokumentācijas sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšana, vērtēšanas komisijas atzinumu un lēmumu projektu sagatavošana.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 835 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība (izglītība IT jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • pieredze projektu atlasē, ieviešanā, uzraudzībā vai kontrolē tiks uzskatīta par priekšrocību
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • izpratne par lietvedības un dokumentu noformēšanas pamata jautājumiem
 • spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi un komandā
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, labas komunikācijas prasmes
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un strādāt ar liela apjoma informāciju
 • orientācija uz rezultātu

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 2. jūnijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Infrastruktūras projektu atlases nodaļa vecākais eksperts, eksperts (IT joma)".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


Ja aktuālo vakanču sadaļā neatrodi amatu, kas būtu piemērots Tev, gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu personals@cfla.gov.lv:

 • Ja Tev ir izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā,  zināšanas par grāmatvedības principiem, spēja un vēlme strādāt ar lielu informācijas apjomu,  precizitāte, loģiskā domāšana, labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • Ja vēlies piedalīties interesantos un profesionāli izaicinošos projektos, apgūstot nepieciešamās zināšanas un jaunas prasmes,
 • Ja Tevi interesē darbs Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un Tavi profesionālie mērķi un vērtības atbilst mūsu redzējumam,

aicinām pievienoties mūsu komandai!

 • Mūsu iestādi veido Rīgas birojs un četras reģionālās nodaļas - Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.
 • Mēs kā valsts pārvaldes iestāde profesionāli īstenojam normatīvajos aktos deleģēto  Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu Latvijas attīstībai.
 • Mēs piedāvājam labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, atbildīgu un interesantu darbu.
 • Mēs esam godīgi,  pretimnākoši un atvērti jaunām idejām un cilvēkiem.
 • Mums ir svarīgi veidot ilglaicīgu un stabilu sadarbību.

 

pēdējo reizi aktualizēts: 23.05.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 2017-05-10

  • Informatīvs seminārs Jelgavā "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"
  • ES fondu Uzraudzības komitejas sēde
 • 11
 • 2017-05-11

  • ES fondu Uzraudzības komitejas sēde
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2017-05-17

  • Informatīvs seminārs Kuldīgā "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 2017-05-24

  • Informatīvs seminārs Cēsīs "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 2017-05-31

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai par KF atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos
  • Informatīvs seminārs Rēzeknē "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija