• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Iepirkums

Iepirkuma identifikācijas numurs

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma procedūras rezultāti

(Piegādātāja/Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, Līgumcena (bez PVN), Līguma darbības termiņš)

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-47-PAK 16.12.2015 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Komerccentrs DATI grupa”, reģ. Nr. 40003115371, un slēgt līgumu par 9888,56 EUR (deviņi tūkstošiastoņo simti aastoņi euro,56 centi) bez PVN.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-41-PAK 09.12.2015 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Lafivents Serviss”, reģ. Nr. 40103494544, un slēgt līgumu par 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-40-PAK 04.12.2015 Iepirkums tika izbeigts bez rezultāta saskaņā ar iepirkuma nolikuma 23.punktu, jo ir nepieciešams precizēt Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-45-PAK 02.12.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Lattelecom”, reģ. Nr. 40003052786, un slēgt līgumu par 14472,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro, 00 centi) bez PVN.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-37-PAK 19.10.2015. Iepirkums tika izbeigts bez rezultāta saskaņā ar iepirkuma nolikuma 21.punktu, jo ir nepieciešams precizēt Finanšu piedāvājumu
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-28-PAK 17.08.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 24.punktu līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1.daļā „Mediju monitoringa pakalpojumi” piešķirt SIA „LETA”, reģ. Nr. 40003229349, un atbilstoši nolikuma 25.punktam slēgt līgumu par 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro) bez PVN; iepirkuma 2.daļā „Ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana” piešķirt SIA „BNS”, reģ. Nr. 40003099448, un atbilstoši nolikuma 25.punktam slēgt līgumu par 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro) bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-22-PIEG 14.08.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 25.punktu, līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapas funkcionalitātes papildināšana, garantija un uzturēšana” piešķirt SIA „RATE IT SERVICES”, reģ. Nr. 40103830161, un atbilstoši nolikuma 26.punktam slēgt līgumu par 5385,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro) bez PVN; 2.iepirkuma priekšmeta daļā „Specifisko atbalsta mērķu meklētāja moduļa izstrāde, ievietošana mājas lapā un Satura vadības sistēmā, garantija un uzturēšana” piešķirt SIA „RATE IT SERVICES”, reģ. Nr. 40103830161, un atbilstoši nolikuma 26.punktam slēgt līgumu par 5385,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro) bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-21-PIEG

12.06.2015.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu iepirkuma priekšmeta daļā „Kafijas paužu nodrošināšana Vidzemes teritorijā” nolemts līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „HWS Management”, reģ. Nr. 40103457514, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 5000 EUR bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-19-PAK

04.06.2015.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, reģ. Nr. 50003050931, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 19 184,34 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro, 34 centi) bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-17-PIEG

02.06.2015.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Datakom”, reģ. Nr. 40103142605, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 30 273,60 EUR (trīsdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro, 60 centi) bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-11-PIEG

25.05.2015.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu iepirkuma priekšmeta daļā „Kafijas paužu nodrošināšana Rīgas pilsētas robežās” līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Augstceltne”, reģ. Nr. 40103000117, (kopējā piedāvājuma summa vienai personai – 13,32 EUR bez PVN) un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 20 000 EUR bez PVN.

Iepirkuma priekšmeta daļās „Kafijas paužu nodrošināšana Vidzemes teritorijā”; „Kafijas paužu nodrošināšana Kurzemes teritorijā”; „Kafijas paužu nodrošināšana Latgales teritorijā” un „Kafijas paužu nodrošināšana Zemgales teritorijā” iepirkums tika izbeigts bez rezultāta saskaņā ar iepirkuma nolikuma 22.punktu

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-12-PAK

18.05.2015.

Tā kā iesniegto piedāvājumu cena pārsniedza paredzamo līgumcenu, tad lai ievērotu vienlīdzīgu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem potenciālajiem pretendentiem, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru, kā arī pārvērtēt paredzamo līgumcenu

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-4-PAK 12.05.2015.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 24.punktu līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma priekšmeta daļā „„Sharp” kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšana” piešķirt SIA „Inter-Rīga”, reģ. Nr. 40003100234, un atbilstoši nolikuma 25.punktam slēgt līgumu par 13000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro) bez PVN.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 24.punktu līguma slēgšanas tiesības 2.iepirkuma priekšmeta daļā „„Xerox” kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšana” piešķirt SIA „CRC”, reģ. Nr. 50003174381, un atbilstoši nolikuma 25.punktam slēgt līgumu par 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro) bez PVN.

PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts CFLA-2015-7-PAK 20.04.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un iepirkuma nolikuma 32.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SE „BTA Insurance Company”, reģ. Nr. 40003159840.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-9-PAK 17.02.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Bureau Veritas Latvia”, reģ. Nr. 50003304441, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 6540,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) bez PVN
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2015-3-PIEG 30.01.2015. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Modus Tetra”, reģ. Nr. 40003238021, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 4798,50 EUR (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro, 50 centi) bez PVN.

 

 

 

 

pēdējo reizi aktualizēts: 13.01.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 2020-10-09

  • Vebinārs “Esošās un plānotās izmaiņas KPVIS projektu iepirkumu datu uzkrāšanā un administrēšanā”
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2020-10-20

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 21
 • 2020-10-21

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 22
 • 2020-10-22

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
3113_k1_atlase
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Labs serviss
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu