• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
pievienots: 30.10.2020

Dodies dabā rudeni skatīt!
Ar ES fondu atbalstu atjaunotās pilis un muižas

Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu dažādās Latvijas vietās atdzimst kultūrvēsturiskais mantojums, tostarp parku ieskautās pilis un muižas, kas rudenī ir lieliska izvēle pastaigu maršrutiem. Lūdzam ņemt vērā, ka iekštelpu, tostarp ekspozīciju apmeklējumi var būt ierobežoti. 

Cesvaines pils

Cesvaines pils un romantiskais ainavu parks – lieliska vieta rudens krāšņuma baudīšanai. Cesvaines pils tiek uzskatīta par vienu no spožākajiem 19. gadsimta beigu arhitektūras sasniegumiem - tā ir eklektisma mākslas šedevrs, kurā ir apvienota arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Pēc postošā ugunsgrēka pils jumtu sedza pagaidu segums – tagad ar ES fondu atbalstu tā centrālo daļu atkal klāj izteiksmīgie sarkanie dakstiņi, izceļot krāšņo pili koku ieskautajā ainavā.

 Akcijas "Apceļosim Latvijas pilis" ietvaros pils ieguvusi goda titulu "Sapņu pils".

Pie Cesvaines pils atrodas arī 19. gadsimtā radītais ainavu parks, kurš savulaik veidots kā romantisks ainavu parks, kurā stādītas dažādas no citām valstīm ievestas koku un krūmu šķirnes. Pils apmeklētāji aicināti pils krāšņumu baudīt no ārpuses, jo iekštelpās turpinās restaurācijas darbi un šobrīd tās nav pieejama apskatei.

Vairāk par projektu: facebook.com, esfondi.lv

Cesvaines pils

cesvaines pils cesvaines pils

 

Ungurmuiža

Ungurmuiža ar tās apbūvi un parku ir 18. gs. barokālā pērle – vienīgais koka muižas ansamblis Latvijā, kas saglabājies līdz mūsdienām. Ar ES fondu atbalstu divās muižas kompleksa ēkās izveidota apkures un siltumapgādes sistēma, lai telpas būtu pilnvērtīgi izmantojamas neatkarīgi no laikapstākļiem aiz loga. Ungurmuižas viesiem nu tiek piedāvātas arī dažādas ekspozīcijas – kā ar vēstures, tā laikmetīgu noskaņu.

Vairāk par projektu: esfondi.lv

ungurmuiža

ungurmuiza 

ungurmuiza ungurmuiža

 

Stāmerienas pils

Stāmerienas pils ir spožākais 19. gadsimta beigu un gadsimtu mijas Latvijas muižu dzīvojamo ēku arhitektūras paraugs, kas ar ES fondu atbalstu ir atguvusi savu kādreizējo krāšņumu. Tagad stāmerienieši un viss Gulbenes novads var lepoties ar vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Ieguldot ES fondu finansējumu, ir veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija, kā arī izveidota ekspozīcija par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu. Saudzējot un attīstot pils kultūrvēsturisko vērtību, ir radīta kvalitatīva un daudzveidīga kultūrvides pieejamība, kas veicinās reģiona attīstību un piesaistīs tūristus. Stāmerienas pili ieskauj ainavu stila parks.

Vairāk par projektu: facebook.com, esfondi.lv

stamerienas pils

 stameriena

 

Preiļu pils

Iespaidīgā un viena no skaistākajām pilīm ne tikai Latgalē, bet arī Latvijā - Preiļu pils tiek atjaunota, ieguldot arī ES fondu finanšu līdzekļus. Pils atrodas Preiļu muižas kompleksā, kas sevī ietver zirgu staļļa ēku, kalpu māju, vārtsarga namiņu, abus muižas vārtus, kapelu un parku - tie visi ir valsts nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi. Preiļu vēsturiskā mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto parku, kas ir lielākais pilsētvides parks Latvijā. Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19. gs. vidū. Parka platība ir 41,2 ha, no kuriem apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli.

Preiļu pilī ir atjaunots jumts, ārējā fasāde, izbūvēta lifta šahta, veikta pamatu hidroizolācija, atjaunoti un uzstādīti visi logi un durvis, veikta bēniņu siltināšana, daļēja ārsienu iekšpuses siltināšana un atjaunošana, kā arī ailu atjaunošana. Pili iespējams apskatīt tikai no ārpuses, iekšpuse apmeklētājiem ir slēgta.

Vairāk par projektu: facebook.comesfondi.lv

preilu pils preilu pils

 

Cēsu pils

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, Cēsu pilī veikti plaši konservācijas un labiekārtošanas darbi, dienvidu torņa četros virszemes stāvos izveidota multimediāla ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas”. Cēsu pils ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, kurā, īstenojot apjomīgu un konservācijas un restaurācijas darbu kopumu, kas aptvēra visas pils apdraudētās daļas, ir nodrošināta pils autentisko konstrukciju un detaļu pilnvērtīga saglabāšana nākamajām paaudzēm. Vienlaikus ir pilnveidota arī tūrisma infrastruktūra, labiekārtojot pils dārza teritoriju.

Vairak par projektu: cfla.gov.lv, facebook.com, esfondi.lv

cesu pils

cesu pils cesu pils

 

Āraišu ezerpils

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Āraišu arheoloģiskajā parkā ar ES fondu atbalstu izbūvēts jauns multifunkcionāls apmeklētāju centrs, tā nodrošinot arī iespēju eksponēt arheoloģiskajos izrakumos atrastos unikālos oriģinālpriekšmetus. Savukārt kā papildinājums ezerpils brīvdabas ekspozīcijai uzbūvēta jauna ezerpils koka aizsargceltne. Projekts īstenots, lai radītu kvalitatīvu kultūras tūrisma pieredzējuma un radošuma izpausmes vietu, vienlaicīgi nodrošinot unikāla kultūras pieminekļa saglabāšanu gan vidē, gan darba metodēs - izveidots senās būvniecības metodes demonstrējums.

Līdz 6. novembrim apmeklētāju centrs un ezerpils ir slēgti, taču pieejama pārējā arheoloģiskā parka teritorija. Uzzini vairāk amata.lv

Vairāk par projektu: cfla.gov.lvfacebook.com, esfondi.lv

araisu ezerpils

ezetrpils

 

Šlokenbekas muiža

Muižas kompleksā ir ar ES fondu atbalstu ir atjaunots administratīvās ēkas jumta segums un tornītis, veikta mansarda telpu atjaunošana un labiekārtošana, kas līdz šim nebija apmeklētājiem pieejamas, kā arī muižas pagalmā ieklāts jauns bruģis un veikti tā labiekārtošanas darbi. Šlokenbekas muižas ansamblis ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas vēl saglabājies līdz mūsdienām. Tas atrodas netālu no Tukuma, cieši piekļāvies gleznainajai Slocenes upītei, Engures novada Smārdes pagasta Milzkalnes ciematā.

Vairāk par projektu: cfla.gov.lv, facebook.com, esfondi.lv

slokenbeka

slokenbeka slokenbeaka

 

Pedvāles muiža

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, atjaunota starptautiskā mākslinieku rezidence un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Firksu-Pedvāles muižas kungu māja, kas ir daļa no Pedvāles mākslas parka un atrodas dabas parkā "Abavas senleja". Firksu-Pedvāles muižas kungu māja kalpos mākslai – tajā ir izveidotas telpas dzīvošanai, radošajam darbam, kā arī izstāžu un nodarbību telpas, kas varēs nodrošināt starptautiskās mākslinieku rezidences darbu visa gada garumā. 18. gs. ēka, kas bija nonākusi līdz avārijas stāvoklim, tagad ir kļuvusi par senatnīgu un vienlaikus - mūsdienīgu vietu: restaurētas koka kāpnes, saglabāta siena ar oriģinālo krāsojumu, ko izdevās atsegt un restaurēt, atjaunots un papildināts ēkas fasādes apmetums. 

Vairāk par projektu: cfla.gov.lv, facebook.com, esfondi.lv

pedvale

 pedvale

 

Alūksnes pils

Ar ES fondu līdzfinansējumu atjaunots Livonijas ordeņa Marienburgas (Alūksnes) viduslaiku pils Dienvidu tornis, kas atrodas Alūksnes ezera lielākajā salā – Pilssalā. Dienvidu tornis ir vienīgais no senās viduslaiku pils astoņiem torņiem, kas būtiskā vēsturiskā apjomā ir saglabājies līdz mūsdienām. Veicot tā atjaunošanu, tika saglabātas esošās oriģinālās torņa akmens mūra ārsienas, lai tornis atgūtu savu vēsturisko veidolu. Livonijas ordeņa pils torņa konusveida jumts tika izbūvēts no jauna un noklāts ar sarkaniem māla kārniņiem.

Vairāk par projektu: facebook.com, esfondi.lv

aluksnes pils

aluksnes pils 

 

Kokneses pilsdrupas

Kokneses viduslaiku pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Kokneses viduslaiku pils un senpilsētas teritorijā, Daugavas un Pērses upju satecē, kam ir izcila kultūrvēsturiska, estētiska, zinātniska un izglītojoša vērtība. Lai nodrošinātu šo vērtību saglabāšanu nākamībai, bija nepieciešams veikt pilsdrupu saglabāšanas un atjaunošanas darbus.

Iepriekš laikapstākļu un laika zoba radītās erozijas ietekmē vairākas pilsdrupu sienas bija avārijas stāvoklī, kas arī apdraudēja apmeklētāju drošību un pilsdrupu pastāvēšanu, tāpēc tika veikti to saglabāšanai nepieciešamie darbi. Konservācijas darbu mērķis ir nodrošināt virszemes konstrukciju konstruktīvo stiprību un mūra konstrukciju un atsevišķu būvelementu noturību. Īstenojot šo ieceri, konservētās mūra plaknes un korpusi tagad ir droši pieejami apmeklētājiem.Jauna ekspozīcija izveidota ziemeļu korpusa austrumu stūra telpā – tur atveidots moku kambaris.

Vairāk par projektu: facebook.com, esfondi.lv

kokneses pilsdrupas

pilsdrupas pilsdrupas

 

Krustpils pils

Gandrīz 800 gadus senajai Krustpils pilij ar ES fondu atbalstu jau atjaunota pils greznākā un lielākā daļa – A korupss, kā arī pagalms un dārzs ar strūklaku. Pils rekonstrukcija ir devusi arī vairākus simtus arheoloģisku atradumu, kas bagātinās ēkā esošā Jēkabpils Vēstures muzeja krājumus; tas papildināts arī ar vairākām jaunām ekspozīcijām, apvienojot novadam nozīmīgās senās un mūsdienu vērtības. Pils atjaunošanas darbi turpināsies arī 2021. gadā, padarot vēsturisko celtni par vienu no pievilcīgākajiem tūrisma objektiem reģionā.

Vairāk par projektu: esfondi.lv

krustpils pils krustpils pils

 

Dobeles pilsdrupas

Dobeles novada pašvaldība turpina Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un izbūves darbus. Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.4903) ir viena no senākajām un nozīmīgākajām viduslaiku kultūras vēstures liecībām reģionā, celta laikā no 1335. līdz 1359.gadam. Pateicoties kvalitatīvajiem konservācijas darbiem, pils fasāde jau ir apskatāma un priecē ikvienu pils teritorijas apmeklētāju, dodot iespēju vizualizēt senās pils aprises. Ir izbūvēts pagraba pārsegums, inženierkomunikācijas, pirmā stāva koka pārsegums un jumta konstrukcija.

Vairāk par projektu: esfondi.lv

dobeles pilsdrupas

 

Bauskas pils

Bauskas novada pašvaldība turpina valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Bauskas pilsdrupu - 3. kārtas būvdarbus, veicot konservāciju centrālajam tornim, mazajam vārtu tornim un pieguļošajai sienai. 5.gs. Livonijas ordeņa cietokšņa drupas Mūsas un Mēmeles satekā ir Bauskas pils vecākā daļa, savukārt jaunākā – Kurzemes hercogu rezidence – celta 16.gs. beigās. Tā ir vienīgā pils Latvijā, kas ilustrē renesanses un manierisma arhitektūras un lietišķās mākslas izpausmes Kurzemes hercogistē. Apmeklētājiem tiek piedāvāta pilsdrupu apskate un skatu laukums tornī, pils vēstures ekspozīcija, tematiskās izstādes. 

Vairāk par projektu: esfondi.lv.

bauskas pils

 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas ES fondu programmā šobrīd apstiprināti 19 projekti ar Eiropas Reģionālā attīstība fonda finansējumu 58 miljonu eiro apmērā.

pēdējo reizi aktualizēts: 2020-11-02 12:04:06
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2020-12-03

  • Vebinārs vebināram par ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2020-12-15

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai SAM 4.1.1. "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" 3. kārtā
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu