• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
pievienots: 30.12.2020

Noderīgi: par būvdarbu izpilddokumentācijas kvalitāti

Ņemot vērā šī gada sākumā un atkārtoti valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no šī gada 13. marta normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic attālināti. Tostarp iespēju robežās tiek veiktas attālināti arī pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lūdzot finansējuma saņēmējus iesniegt veikto būvdarbu izpilddokumentāciju CFLA birojā vai Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam (KP VIS) e-vidē.

Piemērojot šāda veida pārbaudes, kurās CFLA izskata iesniegto dokumentāciju gan elektroniski, gan papīra formātā, nepiedaloties Finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, vairāk izgaismojas trūkumi būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšanā, kas rada grūtības pārbaudes veikt plānotajos termiņos, kā arī pārliecināties par veikto būvdarbu atbilstību būvprojektam, noslēgtajam būvdarbu līgumam un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Kvalitatīvi un pareizi noformēti būvdarbu izpilddokumenti ir pirmais nosacījums tam, lai pārbaudes laikā sekmīgi un pēc iespējas īsākā laikā varētu pārbaudīt veiktos darbus pārbaudei nepieciešamajā apjomā. 

Ņemot to vērā, CFLA vērš uzmanību uz šādām, biežāk konstatētām nepilnībām būvdarbu izpilddokumentu noformēšanā:

 • segto darbu aktu un materiālu atbilstības dokumentu mapēm netiek pievienoti satura rādītāji, tādējādi dokumenti nav izsekojami;
 • atbilstības deklarācijas apkopotas atsevišķā no segto darbu aktiem mapē bez satura rādītāja. Tās izskatot, redzams, ka atsevišķi atbilstības dokumenti, kā piemēram, par krāsām un špaktelēm ievietoti mapē dažādās vietās vairākkārt, tajā pašā laikā atbilstības dokumenti par būtiskām darbu pozīcijām, piemēram, metāla konstrukcijas, betons, logi - ir nepilnīgi, vai vispār nav pievienoti;
 • būvdarbu žurnāla sadaļā 3.1.“Saņemto materiālu un būvizstrādājumu uzskaite būvobjektā” netiek reģistrēti visi būvobjektā ievestie būvmateriāli, vai arī tiek reģistrēti tā, ka nav iespējams tos identificēt;
 • būvdarbu žurnāla sadaļa 3.4.”Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu reģistrācija” tiek nepareizi aizpildīta, piemēram, kolonnā “Akta nosaukums, Nr.” tiek norādīts tikai segto darbu akta numurs, kā rezultātā nav iespējams noteikt, uz kādu darbu akts attiecas. Segto darbu aktu satura radītājs grūti salasāmā rokrakstā;
 • materiālu atbilstības dokumentācijā norādītā informācija nav saprotama, jo nav tulkota latviešu valodā, utml.

Ja, veicot būvdarbu izpilddokumentācijas pārbaudi, nav iespējams gūt pārliecību par veikto darbu atbilstību būvprojektam un apmaksātajiem darbu daudzumiem, kā piemēram, nav sagatavoti segto darbu akti, nav pieejami izpilduzmērījumi, kā arī nav atbilstoši ieraksti būvdarbu žurnālos, vai, ja būvdarbos izmantotie būvmateriāli, uzstādītie pamatlīdzekļi/ iebūvētais aprīkojums neatbilst būvprojektā paredzētajam un par to nomaiņu nav pieejami atbilstības izvērtējumi un saskaņojumi vai nav pieejami materiālu atbilstības dokumenti, ir konstatējams, ka būvdarbu izpildē nav ievērotas būvdarbu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā rezultātā iespējama ietekme arī uz izbūvētā objekta kvalitāti.

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas vadlīniju Nr.2.7 “Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 5.pielikuma 7.punktu, būtisku trūkumu gadījumā (piemēram, pilnībā neizsekojami vai neesoši pamatojošie dokumenti, atkāpes no materiālu atbilstības standartiem, būvdarbu līgumam neatbilstošu materiālu izmantošana), var tikt piemērota finanšu korekcija būvdarbu izmaksām.

Lai uzlabotu būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšanas kvalitāti, rosinām izmantot  Būvniecības valsts kontroles biroja izstrādātās rekomendācijas, kas atrodamas vietnē https://www.bvkb.gov.lv/lv/informativie-seminari, kā piemēram, prezentācija “Biežāk uzdotie jautājumi ēku būvniecības procesā”. Tāpat arī aicinām finansējuma saņēmējus vairāk pievērst uzmanību būvdarbu izpilddokumentācijas kvalitātei, pieprasot objekta būvdarbu veicējam un būvuzraugam kvalitatīvu un atbildīgu pienākumu izpildi, kā arī nodrošināt piedāvājumos un līgumos norādīto būvspeciālistu faktisku iesaisti darbu izpildē.

ilustratīvi - būvniecības plāns

pēdējo reizi aktualizēts: 2020-12-30 14:24:44
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 2021-01-27

  • Publisko iepirkumu konference “Iepirkumi un to nozīme publiskās un privātās partnerības projektā”
 • 28
 • 2021-01-28

  • Baltijas valstu ES fondu vadības iestāžu e-sanāksme
  • Tiešsaistes seminārs par projektu atlasi "Inovāciju granti studentiem" (1.1.1.3. otrā kārta)
 • 29
 • 30
 • 31
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu