• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
07.08.2020.
Durvis ver ar ES fondu atbalstu atjaunotā Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļa
Rēzeknes slimnīcā ir noslēgušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves darbi - 6.augustā tā tika svinīgi atklāta, lai jau 10. augustā uzsāktu pacientu uzņemšanu jaunajās telpās.
07.08.2020.
Noderīgi: Interešu konflikta problemātika ES fondu projektu publiskajos iepirkumos
Žurnālā "Jurista Vārds" CFLA skaidro interešu konflikta regulējumu un aktuālo interpretāciju, kas tiek piemērota, vērtējot, vai konstatējams interešu konflikta normu pārkāpums, kā arī šāda pārkāpuma ietekmi uz ES fondu līdzfinansēta projekta izdevumu attiecināmību.
06.08.2020.
ES fondu projekta īstenošanas pieredze: ģimenes ārstes Evitas Langinas stāsts
Eiropas Savienības (ES) fondu projektu savas ārsta prakses attīstībai īstenojusi ģimenes ārste Evita Langina Rīgā. Ikdienā ārste rūpējas par 1700 pacientu veselību, un projekta ietvaros gan uzlabota pacientiem pieejamo izmeklējumu kvalitāte, gan arī ārsta darba apstākļi.
05.08.2020.
FM ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunā ES finansējuma aktualitātes
Otrdien, 4. augustā, Finanšu ministrijā norisinājās tikšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem “Eiropas Savienības investīcijas 2021. – 2027.gada plānošanas periodā”. Sanāksmes laikā ar sociālajiem un sadarbības partneriem tika pārrunāti aktuālākie jautājumi attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu pēc 2020. gada: Latvijai pieejamais finansējuma apjoms, plānotais laika grafiks, kā arī partneru iesaiste plānošanas procesā.
31.07.2020.
ES fondu projekta īstenošanas pieredze: ģimenes ārstes Elīnas Vilkārses stāsts
Jelgavā SIA “VIMED” ģimenes ārsta praksē, kur par 1900 pacientu veselības aprūpi gādā ģimenes ārste Elīna Vilkārse, pieejamo izmeklējumu kvalitātes uzlabošanai, klientu ērtībām un darba vietas aprīkošanai ar mūsdienīgām tehnoloģiskajām ierīcēm un mēbelēm īstenots Eiropas Savienības fondu projekts.
30.07.2020.
Noderīgi: Valsts atbalsts un tā regulējums ES fondu projektu īstenošanā
Žurnālā "Jurista Vārds" CFLA analizē un vērtē izaicinājumus, kuriem ir būtiski pievērst uzmanību gan valsts atbalsta saņēmējiem, gan atbalsta sniedzējiem, un kliedē uzskatus, ka ES fondu finansējums automātiski ir valsts atbalsts, kā arī mītu, ka jebkurš atbalsts no valsts ir valsts atbalsts.
29.07.2020.
LM: Covid-19 seku mazināšanai pārstrukturizēts Eiropas Sociālā fonda finansējums
Labklājības ministrija ir pārskatījusi tās atbildībā esošo Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu un pasākumu īstenošanas gaitu, iespējamo ieguldījumu un nozīmību pēc krīzes un sagatavojusi priekšlikumus Eiropas Sociālā fonda finansējuma pārstrukturizācijai COVID-19 seku mazināšanai.
28.07.2020.
EM: Ražošanas telpu un infrastruktūras uzlabošanas projektiem piešķir papildu 3,5 milj. eiro finansējumu
Ražošanas telpu un infrastruktūras uzlabošanas programmas otrajā projektu atlases kārtā CFLA tika iesniegti 52 projekta iesniegumi, bet programmā esošā finansējuma ietvaros varētu apstiprināt 20 projekta iesniegumus - papildus pārdalītais finansējums ļaus atbalstīt nākamos projekta iesniegumus ar augstāko punktu skaitu.
28.07.2020.
Apkopoti CFLA 2019. gada darba rezultāti
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada pārskatā ir apkopojusi nozīmīgāko informāciju par aģentūras paveikto aizvadītajā gadā, nodrošinot ES fondu programmu praktisko ieviešanu – projektu atlasi, līgumu slēgšanu, projektu uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli.
23.07.2020.
FM: Eiropas Komisija apstiprina Latvijas priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai
Trešdien, 22.jūlijā, Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi Latvijas iesniegtos priekšlikumus Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem, paredzot finansējuma pārdales COVID-19 krīzes seku mazināšanai veselības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā. 
21.07.2020.
Piesaka finansiāli apjomīgas ieceres bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei
Kohēzijas fonda (KF) finansējumam – gandrīz 15 miljoniem eiro -, kas pieejams investēšanai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādē, pieteiktas astoņas ieceres. Pieprasītais finansējums divkārt pārsniedz Eiropas Savienības (ES) fondu programmas atlases kārtā paredzēto.
16.07.2020.
Ieteikumi publisko iepirkumu mērķu sasniegšanai
Žurnālā "Jursta Vārds" CFLA vērš uzmanību uz dažiem aspektiem, kurus ieteicams ņemt vērā publisko iepirkumu veicējiem ES fondu līdzekļu ieguldīšanā.
14.07.2020.
Investēs ES fondu līdzekļus Rīgas ūdenssaimniecības attīstībā
Ieguldījumiem Rīgas sabiedriskajos ūdenssaimniecības pakalpojumos, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, projektu iesniegumu atlases ceturtajā kārtā no Kohēzijas fonda (KF) pieejami 1,62 miljoni eiro.
14.07.2020.
Pašvaldībām: ES fondu projektu īstenošana saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu
Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties finansiālās saistības tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 
13.07.2020.
Atklāta atjaunotā Firksu-Pedvāles muižas ēka
Uz atkalsatikšanos ar viesiem un māksliniekiem ir gatava Firksu-Pedvāles muižas kungu māja, kas ar Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijām ir atguvusi skaistumu kā no ārpuses, tā iekštelpās – piektdien, 10. jūlijā, namam svinēja atklāšanas svētkus.
13.07.2020.
Ar ES fondu līdzekļiem turpinās pilnveidot ūdeņu monitoringa sistēmu
Ar Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu vairāk nekā 1,3 miljonu eiro apmērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs turpinās ūdeņu monitoringa sistēmas attīstību.
10.07.2020.
Ar ERAF atbalstu sekmēs atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās
CFLA ir nosūtījusi uzaicinājumu deviņām reģionālās nozīmes pašvaldībām pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai,  lai pašvaldības ēkās uzlabotu energoefektivitāti un paaugstinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projektu atlases kārtā šim mērķim paredzēti 4,3 miljoni eiro no ES fondu līdzekļiem.
06.07.2020.
Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ES fondu projektos
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ir ļoti būtiska mūsu tautsaimniecības daļa - tie ir lielākie Latvijas uzņēmumi, kuros tiek nodarbināti tūkstošiem darbinieku un kas mūsu valstī nodrošina sabiedrībai nozīmīgus pakalpojumus. Minētajām nozarēm ļoti būtisks ir ES fondu atbalsts, lai veicinātu to attīstību un tādējādi uzlabotu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
03.07.2020.
6. jūlijā - TIEŠRAIDE vebināram par projektu atlasi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei
Pirmdien, 6. jūlijā, no plkst. 10.00 aicinām vebināra tiešraidē uzzināt aktualitātes un noderīgu informāciju par izsludināto projektu atlasi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei.
01.07.2020.
Ar ES fondu atbalstu attīstīs primārās aprūpes centrus
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu Liepājā, Jelgavā, Iecavā, Ķekavā un Alūksnē pašvaldības varēs attīstīt primārās aprūpes centrus, kur vienuviet būs pieejamas trīs līdz piecas ģimenes ārstu prakses. Pilotprojektu īstenošanai no ERAF pieejami 637 500 eiro.
19.06.2020.
Izsludināta ES fondu projektu atlase bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei
Lai attīstītu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, no Kohēzijas fonda (KF) Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajā projektu atlasē investīcijām pieejami gandrīz 15 miljoni eiro. 
17.06.2020.
Ģimenes ārstu prakšu attīstībai pieejams ES fondu finansējums
Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Šim mērķim projektu atlasē, kas ilgs līdz 17. augustam, no ERAF pieejami vairāk nekā 1,9 miljoni eiro.
16.06.2020.
IZM: Būtiski palielina ES fondu atbalstu nodarbināto profesionālās kvalifikācijas pilnveidei
Lai paplašinātu un veicinātu nodarbināto pieaugušo iesaisti profesionālās kvalifikācijas pilnveidē un mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes negatīvo ietekmi, Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ietvaros būtiski paplašināti atbalsta nosacījumi nodarbināto iesaistei tālākizglītības programmās.
12.06.2020.
Pieejams ES fondu finansējums praktiskas ievirzes pētījumiem
Zinātniskajām institūcijām un komersantiem praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai pieejami gandrīz 16,9 miljoni eiro, no tiem 15,9 miljonus finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).
10.06.2020.
Darbu klātienē atsāk Klientu apkalpošanas centrs
No šodienas, 10. jūnija, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Klientu apkalpošanas centrs, beidzoties Covid-19 dēļ izsludinātajai ārkārtējai situācijai, atsāk klientu pieņemšanu un būs atvērts katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00.
10.06.2020.
Noderīga informācija par komercbanku prasībām ES fondu projektu īstenošanā
Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir sagatavojusi informatīvu materiālu saimnieciskās darbības veicējiem par komercbanku prasībām un procedūrām Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanā.
10.06.2020.
Ar ES fondu finansējumu īstenos 17 projektus sociālo pakalpojumu sniegšanai
Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu atbalsta sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm, otrajā projektu atlasē saņems 17 biedrības vai nodibinājumi.
26.05.2020.
VARAM: Ieguldījumi atkritumu saimniecībā veicinās bioloģiski noārdāmo atkritumu lietderīgu pārstrādi un tālākizmantošanu
Otrdien, 26. maijā, Ministru kabinets ir atbalstījis ES fondu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai. Noteikumu projektā paredzētā finansējuma pārdale sekmēs atkritumu pārstrādes sistēmas pilnveidi Latvijā, ļaujot ievērojami samazināt poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.
21.05.2020.
Pagarina projektu iesniegšanas termiņu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra līdz š.g. 1. oktobrim ir pagarinājusi projektu iesniegšanas termiņu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā. Eiropas Savienības (ES) fondu programmas trešajā atlases kārtā no Kohēzijas fonda investīcijām pieejami gandrīz 11,7 miljoni eiro.
20.05.2020.
FM: Valdība atbalsta priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai
Otrdien, 19. maijā, valdības sēdē tika apstiprināti finanšu ministra Jāņa Reira vadītās darba grupas uzdevumā izstrādātie priekšlikumi Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārdalei, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas.
18.05.2020.
Iespēja nodarbināto apmācībām - īstenos ES fondu projektu starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstībai
Biedrība „ABSL Latvia” īstenos Eiropas Savienības (ES) fondu projektu starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) nozares attīstībai. SBPC nozare ir viena no tām ekonomiskās aktivitātes jomām, kura gadu no gada demonstrē stabilu un pilnvērtīgu pakalpojumu apjoma, finanšu apgrozījuma un nodarbināto skaita pieaugumu.
12.05.2020.
IZM: Ar papildu 20 miljonu eiro ES fondu atbalstu sekmēs komercializējamu pētījumu izstrādi
Lai sekmētu komercializējamu praktiskas ievirzes pētījumu izstrādi un attīstību, kas ilgtermiņā nodrošinās zinātnes attīstību, valsts tautsaimniecības izaugsmi un globālo konkurētspēju, ES fondu atbalsta programmas ietvaros papildus būs pieejami vairāk nekā 20 miljoni eiro.
12.05.2020.
Jaunākais Jurista Vārds tapis sadarbībā ar CFLA
​​​​​​​Šodien, 12. maijā, iznācis jaunākais žurnāla “Jurista Vārds” izdevums, kura saturs veidots, redakcijai sadarbojoties ar CFLA. Žurnālā ES fondu projektu īstenotāji atradīs noderīgu informāciju gan par iepirkumu organizēšanu, gan valsts atbalsta jautājumiem, interešu konflikta problemātiku un Sankciju likuma piemērošanu.
08.05.2020.
Ar ES fondu atbalstu Rīgā atjaunos trīs kultūras mantojuma vietas
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu gandrīz 8 miljonu eiro apmērā Rīgā atjaunos Dailes teātra skvēru, Lielās ģildes namu un Latviešu strēlnieku laukumu.
08.05.2020.
Jelgavā ar ES fondu atbalstu atjaunota vēsturiska ēka
Jelgavas pilsētas pašvaldība īstenojusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu, paaugstinot energoefektivitāti pašvaldības ēkai Zemgales prospektā 7. Tajā tagad atradīsies bērnu un jauniešu centrs "Junda" un bērnu bibliotēka "Zinītis".
30.04.2020.
Par 150 miljoniem eiro palielina pašvaldību aizņēmuma limitu COVID-19 seku mazināšanai
Ceturtdien, 30.aprīlī, valdība ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu palielināt pašvaldību aizņēmuma limitu par 150 miljoniem eiro, lai mazinātu Covid-19 ekonomiskās sekas.
30.04.2020.
Nozīmīgu biotopu un sugu aizsardzībā no ES fondiem ieguldīs trīs miljonus eiro
Ar Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu trīs miljonu eiro apmērā Dabas aizsardzības pārvalde īstenos Eiropas Savienības (ES) fondu programmu  ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.
30.04.2020.
Izstrādātas vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā
Finanšu ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi vadlīnijas par iepirkumu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā. Tajās apkopota informācija par publisko iepirkumu regulējuma piemērošanas iespējām efektīva publiskā iepirkuma veikšanai ārkārtējās situācijas apstākļos.
29.04.2020.
FM: Atbalstīti priekšlikumi ES fondu finansējuma pārdalēm Covid-19 seku mazināšanai
Šodien, 29. aprīlī, finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam apstiprinājusi priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalei, lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas, informē Finanšu ministrija (FM). 
28.04.2020.
Ar ES fondu atbalstu IKT apmācībās investēs 7 miljonus eiro
IKT apmācībās dažādu jomu profesionāļiem Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Latvijas IT klasteri plāno ieguldīt vairāk nekā 7 miljonus eiro, izmantojot RS fondu līdzfinansējumu vairāk nekā 3 miljonu eiro apmērā.
23.04.2020.
Pašvaldības turpinās ES fondu veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu īstenošanu
Pašvaldībām, kuras ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu īstenoja veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, būs iespēja projektus turpināt arī 2020.-2023.gadā, to paredz grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par šīs ES fondu programmas nosacījumiem.
22.04.2020.
TIEŠRAIDE e-semināram deinstitucionalizācijas projektu īstenotājiem
Ceturtdien, 23. aprīlī, no plkst. 10.00 aicinām deinstitucionalizācijas projektu īstenotājus (SAMP 9.3.1.1.) uz e-semināru interneta tiešraidē, kur stāstīsim par biežāk pieļautajām kļūdām publiskajos iepirkumos. 
20.04.2020.
Pagarina ES fondu projektu iesniegšanas termiņu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) līdz 5. septembrim ir pagarinājusi iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.
14.04.2020.
Apstiprināta Latvijas pozīcija ES fondu regulējuma grozījumiem Covid-19 seku mazināšanai
Valdība 14.aprīļa sēdē apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas priekšlikumu grozīt Eiropas Savienības fondu regulējumu, lai mazinātu Covid-19 radītās sekas.
06.04.2020.
Liela atsaucība ES fondu programmā sociālo pakalpojumu sniegšanai
Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam, lai sniegtu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm, otrajā projektu atlasē pieteikušās 32 biedrības vai nodibinājumi.
03.04.2020.
Kā rīkoties, ja ES fondu projektā ir dīkstāve?
Finansējuma saņēmējam pēc iespējas jānodrošina projekta darbību īstenošana, kur iespējams, - arī attālināti. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams un darbinieks nevar pildīt savus pienākumus valstī noteiktās ārkārtas situācijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ, ES fondu projektā var tikt konstatēta dīkstāve.
31.03.2020.
Lemj par ES fondu projektu izdevumu līdzfinansēšanu Covid-19 ietekmē
Ministru kabineta 31. marta sēdē izskatīts Finanšu ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums par ES fondu ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē. 
31.03.2020.
Pagarināta pieteikšanās ES fondu atbalstam energoefektivitātes palielināšanai apstrādes rūpniecībā
ES fondu programmā energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos projektus varēs iesniegt līdz š.g. 1. jūnijam. Šajā atlases kārtā pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir gandrīz 11,7 miljoni eiro.
30.03.2020.
ES fondu investīcijām 2019. gadā bijusi pozitīva ietekme uz tautsaimniecību
ES fondu investīcijas 2019. gadā pozitīvi ietekmējušas Latvijas tautsaimniecības attīstību – ES fondi palielināja IKP pieauguma tempu par 1,2 procentpunktiem. Pozitīva ieguldījumu ietekme vērojama arī nodarbinātības dinamikā.
27.03.2020.
Lems par ES fondu projektu izdevumu līdzfinansēšanu COVID-19 ietekmē
Ministru kabineta 31. marta sēdē tiks izskatīts Finanšu ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums par ES fondu ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā COVID-19 ietekmē.
24.03.2020.
Kā rīkoties, ja ārkārtējās situācijas dēļ rodas pārtraukums būvniecībā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi skaidrojumu par rīcību ārkārtējās situācijas apstākļos, ja būvniecībā rodas pārtraukums Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos.
23.03.2020.
Svarīgi ES fondu projektu īstenotājiem: lēmumi šai laikā ir rūpīgi jādokumentē
Ja Covid-19 vīrusa radīto ierobežojumu dēļ nepieciešams grozīt iepirkuma līgumu, pieņemtais lēmums par līguma grozījumiem rūpīgi jādokumentē.
19.03.2020.
Valdība apstiprina vienotu likumu visiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai
Ceturtdien, 19. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Finanšu ministrijas sagatavotu speciālu terminētu likumprojektu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Tā mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī krīzes izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanas finansēšanu.
18.03.2020.
IUB: Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ
Ārkārtējās situācijas dēļ ir noteikti pasākumi, kas var kavēt iepirkuma līgumu izpildi noteiktajā termiņā, piemēram, darbaspēka vai materiālu / izejvielu nepieejamības, kā arī citu ar minētajiem apstākļiem saistītu iemeslu dēļ. Iepirkumu uzraudzības birojs sagatavojis skaidrojumu.
17.03.2020.
TIEŠRAIDE e-semināram par ES fondu atbalstu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos
Trešdien, 18. martā, aicinām interesentus vērot tiešraidē semināru par Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanas iespējām mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.
16.03.2020.
KLIENTU IEVĒRĪBAI! CFLA informē par darba organizāciju ārkārtas situācijas ietvaros
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) no šī gada 13. marta normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic attālināti.
13.03.2020.
Notiks e-seminārs par ES fondu atbalstu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos
Trešdien, 18. martā, aicinām interesentus vērot tiešraidē semināru par Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanas iespējām mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.
13.03.2020.
CFLA Klientu apkalpošanas centrs ārkārtējās situācijas laikā slēgts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra no šī gada 13. marta slēdz Klientu apkalpošanas centru klātienes apmeklējumiem.
10.03.2020.
Sociālā uzņēmējdarbība praksē - RB Cafe
Ar ES fondu atbalstu sociālais uzņēmums RB Cafe sniedz iespēju kafejnīcā strādāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īstenojot projektu Labklājības ministrijas izstrādātajā programmā, kas veicina nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem. 
10.03.2020.
Ar ES fondu līdzfinansējumu atjaunos trīs kultūras mantojuma objektus Rīgā
Ministru kabineta sēdē otrdien, 10. martā, apstiprināti MK noteikumi, kas paredz uzsākt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi ERAF finansējuma ieguldīšanai Dailes teātra skvēra, Latviešu strēlnieku laukuma skvēra un Lielās ģildes nama atjaunošanā.
05.03.2020.
CFLA paraksta Sadarbības memorandu energoefektivitātes veicināšanai
Ar mērķi sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu 4. martā CFLA parakstīja Ekonomikas ministrijas, valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju un valsts kapitālsabiedrību Sadarbības memorandu.
05.03.2020.
Ar biržas zvanu atklāta ES fondu atbalsta programma uzņēmējiem kapitāla piesaistei biržā
Ceturtdien, 5. martā, ar biržas Nasdaq Riga zvana ceremoniju svinīgi atklāta Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma programma Latvijas uzņēmumiem kapitāla piesaistei biržā. Šim mērķim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda paredzēts viens miljons eiro.
04.03.2020.
Sāk īstenot ES fondu programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos
No rītdienas, 5. marta, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāk pieņemt iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma piešķiršanai mazo un vidējo komersantu akciju un obligāciju emisijai.
26.02.2020.
Pagarina termiņu projektu iesniegšanai par ES fondu atbalstu sociālo pakalpojumu sniegšanai
Par mēnesi – līdz š.g. 2. aprīlim – pagarināts termiņš projektu iesniegšanai programmā, kur ES fondu atbalsts paredzēts sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte. No ESF projektu īstenošanā ir plānots ieguldīt vairāk nekā 4,2 miljonus eiro.
26.02.2020.
ES daudzgadu budžets: Sasniegt vairāk, investējot gudrāk
Turpinoties dalībvalstu sarunām par ES daudzgadu budžetu, šobrīd aktuālākais jautājums ir, cik lielu finansējumu Latvija saņems pēc 2020. gada un ar kādiem nosacījumiem. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka attiecībā uz ES investīcijām visos līmeņos būs nepieciešama nopietna paradigmas maiņa.
26.02.2020.
Topošais interjera muzejs Liepājā atzīmē spāru svētkus
Ar ES fondu līdzfinansējumu Liepājā atdzimt viens no senākajiem koka namiem pilsētā, kur reiz esot nakšņojis Pēteris I – tolaik atraitnes Hoijeres viesnīca. Nākamgad te apmeklētājiem durvis vērs interjera muzejs, tā laika tradīcijās ieturēta eksperimentālā virtuve un Hoijeres kundzes viesu istabas.
21.02.2020.
Noslēgumam tuvojas darbi bijušās sanatorijas "Ogre" atjaunošanā
Atjaunoti grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumi, jumta konstrukcijas un pamati ēkai Ogrē, kas pirms gandrīz simts gadiem izveidota kā atpūtas nams slimiem trūcīgo ģimeņu bērniem - tā ir daļa no darbiem ES fondu līdzfinansētā projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros.
13.02.2020.
AS "Olainfarm" ievieš eksperimentālās tehnoloģijas jaunu produktu ražošanai
AS "Olainfarm" ir īstenojusi ES fondu līdzfinansētu projektu "Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS "Olainfarm", uzstādot 253 eksperimentālās ražošanas līnijas komponentes par kopējo summu 6,4 milj. eiro, tai skaitā ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 2,2 milj. eiro apmērā.
12.02.2020.
Ēnu dienā iepazīst daudzveidīgo ES fondu atbalstu
Šodien, 12. februārī, iepazīt vietu, kur tiek “sadalīta un pieskatīta” Eiropas Savienības (ES) fondu nauda, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) bija ieradušās 18 ēnas. “Bija ļoti forši!”, vērtē Aleta; arī ēnas bija lieliskas, jāatzīst.
10.02.2020.
Atjauno Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu
Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībām, Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudzi un Jelgavas Romas katoļu draudzi īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus un veidojot tajos jaunus tūrisma pakalpojumus. 
06.02.2020.
ES fondu investīcijām nozīmīgs sniegums Latvijas tautsaimniecībā 2019. gadā
Pagājušajā gadā Latvijas tautsaimniecībā ieplūda ievērojams investīciju atbalsts, liecina Finanšu ministrijas ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam ar Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progresu līdz 2020. gada janvārim.
04.02.2020.
Sākas pretendentu pieteikšana Iepirkumu Gada balvai
Vēlies izteikt atzinību par veiksmīgu sadarbību iepirkumu speciālistam, pasūtītājam, piegādātājam? Līdz 17. februārim tiek gaidīti pieteikumi desmit ar iepirkumu jomu saistītās kategorijās, lai labākos godinātu Iepirkumu Gada balvā 2019.
28.01.2020.
TIEŠRAIDE semināram par ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpiecībā
Trešdien, 29. janvārī, no plkst. 10.00 tiešraidē seminārs par ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpiecībā. 
24.01.2020.
ES fondu atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanā - pieredzes stāsts
Ar ES fondu finansiālu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek dota iespēja pilnveidot sociālās prasmes un attīstīt funkcionālās spējas, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, izglītotu, kā arī ieviestu atbalsta pasākumus viņu vecākiem.
22.01.2020.
Latvijas MVU būs pieejams atbalsts finansējuma piesaistei kapitāla tirgos
Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunu ES fondu atbalsta programmu "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos", kas būs pirmā šāda veida programma Baltijā. Plānots, ka atklātas projektu atlases Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīkos reizi ceturksnī un pirmā varētu notikt jau šā gada martā.
21.01.2020.
TIEŠRAIDE semināram par ES fondu atbalstu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai
Otrdien, 21. janvārī, no plkst. 11.00 tiešraidē seminārs par Eiropas Savienības fondu finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, lai organizētu atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.
20.01.2020.
Jaunas iespējas izzināt dabu un iesaistīties vides jautājumu risināšanā
Vides informācijas un izglītības centros Latvijas Dabas muzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, kā arī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā ar ES fondu atbalstu tiek atjaunotas ekspozīcijas, izveidoti interaktīvi stendi un īstenotas dažādas citas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Latvijas dabas vērtībām un to nozīmi. 
14.01.2020.
Notiks seminārs par ES fondu finansējumu pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī viņu ģimenēm būs pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionālo spēju uzlabošanai. Par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanas iespējām 21. janvārī notiks seminārs.
13.01.2020.
Nodarbināto apmācībās no ES fondiem plāno investēt 6,4 miljonus eiro
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra projektu iesniegumu atlasē par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem saņēmusi sešus projektu iesniegumus, kuros kopumā paredzētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas vairāk nekā 6,4 miljonu eiro apmērā.
08.01.2020.
Uzņēmējiem pieejams ES fondu atbalsts ražošanas ēku energoefektivitātes palielināšanai
CFLA ir izsludinājusi trešo atlases kārtu Ekonomikas ministrijas sagatavotajā ES fondu programmā par Kohēzijas fonda atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Šajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir gandrīz 11,7 miljoni eiro.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Augusts 2020
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2020-08-12

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai atlasē "Praktiskas ievirzes pētījumi"
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2020-08-17

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai atlasē ģimenes ārsta prakšu attīstībai
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu