• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārta

Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuri atbilst MK noteikumos minētajiem nosacījumiem
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa 

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās 
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa (PIEMĒRS)

Ikgadējie pārskati

Pārskats par zinātnisko darbinieku noslodzi pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē
Pārskats par zinātniskajiem rakstiem

Palīgmateriāli

Projektu grozījumi
Par izmaiņām projektu vienošanās/līguma grozījumu iesniegšanas kārtībā

Atbildes uz semināros uzdotajiem jautājumiem

Informācija par līguma grozījumu sagatavošanu 1.1.1.1. pasākumam, ja projekta īstenošanai piesaistītais zinātnieks ir 1.1.1.2. pasākuma pētniecības pieteikuma finansējuma saņēmējs
Par maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas specifiku
Informācija atvaļinājuma izdevumu attiecināšanai
Informācija par atlīdzības izdevumiem projekta zinātniskajiem darbiniekiem
Informācija par iepirkumu plānu sagatavošanu un iepirkumu procedūru pirmspārbaudes procesu
Informācija par savlaicīgu 1.1.1.1. pasākuma projektu vienošanās/līgumu grozījumu iesniegšanu
Informācija par 1.1.1.1. pasākuma iznākuma rādītāja “Jaunais pētnieks” definīcijas paplašinājumu.
Informācija par 1.1.1.1. pasākuma projektu izdevumu par tehnoloģiju tiesību aizsardzību iekļaušanu projekta iepirkuma plānos.
Informācija par Publisko iepirkumu likuma 5. panta 6. punkta piemērošanu 1.1.1.1. pasākumam
Zaļais iepirkums 1.1.1.1. pasākuma projektos
Citējamības indeksa noteikšana zinātniskajiem rakstiem, kas iesniegti Web of Science
Papildu skaidrojums par komandējumiem un darba braucieniem
Informācija par “vies-” zinātniskā personāla nodarbināšanu un atlīdzības izdevumu attiecināšanu
Citējamības indeksa noteikšana zinātniskajiem rakstiem, kas iesniegti SCOPUS
Sinerģijas kārtība
Informācija par iekārtu pilnveidi, modifikācijām u.c. kapitalizējamām izmaksām
PLE uzskaite atvaļinājumu un slimības lapu gadījumā

 

Zinātniskās kvalitātes vidusposma novērtējums 

Projekta rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma izvērtējums
Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija
Projekta budžeta kopsavilkums 
Pilna laika ekvivalenta (PLE) pārskats
Pārskats par sinerģijā esošiem projektiem
Iesniegto dokumentu saraksts
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (EN)
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (LV)
Vidusposma atskaite
Vērtēšanas kritēriji zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai vidusposmā Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem

 

Prezentācijas

Līguma slēgšanas process un projekta īstenošanas vispārējie noteikumi

Iepirkumi - Saimnieciski 
Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija - Saimnieciski

Iepirkumi - Nesaimnieciski 

Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija - Nesaimnieciski
Vienošanās projekta īstenošanas vispārējie noteikumi - Nesaimnieciski
Projekta īstenošanas specifiskie aspekti zinātnes jomā

 

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas  publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika 

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem
Informācija par e paraksta lietošanu
pēdējo reizi aktualizēts: 10.07.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2018-12-07

  • Seminārs par 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2. kārtas projektu atlasi
 • 8
 • 9
 • 10
 • 2018-12-10

  • Pēdējā diena projektu iesniegšnai programmā "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu"
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2018-12-13

  • Seminārs "No A līdz Z: Sagatavošanās publiskās ēkas atjaunošanas projektam"
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2018-12-20

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai programmā "Inovāciju granti studentiem"
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
futbols
ISO
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu