Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Mērķa grupa:

Vispārējās izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai talantīgajiem bērniem - dalības nodrošināšana starptautiskās olimpiādēs, konkursos; nacionāla līmeņa vasaras nometņu, semināru, konkursu, u.c. pasākumu organizēšana, metodikas izstrāde un metodiskais atbalsts pedagogiem darbam ar talantīgiem bērniem.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

2 794 247

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 345 31.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija