Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas

Mērķa grupa:

Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Augstākās izglītības institūciju attīstības stratēģiju ieviešana: atbalsts attīstības stratēģiju izstrādei, pilnveidei un to ārējam novērtējumam; atbalsts studiju virzienu padomju darbam, tostarp veicot studiju programmu satura pārstrukturizāciju un aktualizāciju, studiju programmu konsolidāciju; atbalsts augstākās izglītības institūcijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, tostarp personāla atalgojuma un promocijas sistēmas ārējam novērtējumam un sistēmas pilnveidei; atbalsts e-risinājumu, t.sk. e-koplietošanas mehānismu un starpinstitūciju sadarbības risinājumu, attīstībai.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

17 000 000

Saistošie noteikumi:

-

Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

-

Papildu informācija