Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas

Mērķa grupa:

Akadēmiskais personāls, ārvalstu pasniedzēji un doktoranti

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts ārvalsts pasniedzēju piesaistei darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā, t.sk. latviešu valodas apguvei; atbalsts akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveidei, t.sk. ES valodu apguvei un stažēšanās uzņēmumos; jauno pasniedzēju piesaiste, atbalstot doktorantu akadēmisko darbu augstākās izglītības institūcijā. 

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1.kārtā - 9 729 862 

2.kārta - 9 729 861 

3.kārta - 9 729 860 

Saistošie noteikumi:

-

Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

-

Papildu informācija