Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.2.1. Palielināt privātā sektora investīcijas P&A

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai un inovāciju vaučeriem MVK

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), augstskolas, zinātniskās institūcijas, komersanti

Mērķa grupa:

Komersanti, zinātniskās institūcijas, zinātnieki.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros plānots veicināt tehnoloģiju pārneses procesu  un nodrošināt tā koordināciju, veicot lietišķās pētniecības projektu monitoringu un identificējot komercializācijas iespējas, kā arī, izveidojot pētniecības rezultātu komercializācijas fondu ideju patentēšanai, prototipēšanai un testēšanai. Paralēli plānota inovāciju vaučeru piešķiršana maziem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiešibu nostiprināšanai un sertificēšanas pakalpojumiem. 

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

24 500 000

Saistošie noteikumi:

MKN 692 25.10.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?