Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Augstskolas, kas īsteno STEM, t.sk. medicīnas un radošas industrijas, studiju programmas

Mērķa grupa:

Augstākās izglītības institūcijas, izņemot koledžas.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts teritoriāli koncentrētas studiju un zinātniskā darba infrastruktūras attīstībai augstākās izglītības institūciju stratēģiskās specializācijas stiprināšanai, t.sk. ēku vai telpu pārbūvei vai atjaunošanai, ja nepieciešams, jaunas ēkas būvniecībai, iekārtu un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, kā arī atbalsts IKT risinājumiem, t.sk. tālmācības rīku, programmatūras, bibliotēku resursu iegādei, STEM, t.sk.medicīnas un radošās industrijas, studiju virzienos.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

37 945 407

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 561, 16.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.1.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija