Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi"

Mērķa grupa:

Satiksmes dalībnieki

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot valsts reģionālo autoceļu pieejamību un to kvalitāti, veicot autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus (tai skaitā reģionālo autoceļu pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu) un vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību.

Atbalstāmās darbības:

Valsts reģionālo autoceļu pārbūve, kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

235 477 563

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.101 09.02.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.3.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?