Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.2.1. Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”

Mērķa grupa:

Visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru pārvadātāji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

TEN-T pamattīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un jaunas izveide, tai skaitā nozīmīgāko dzelzceļa mezglu pārbūve, satiksmes pārvaldības sistēmu ieviešana, dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija un signalizācijas sistēmas modernizācija.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

107 288 018

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 404 21.06.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.2.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija