Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.2.1. Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”

Mērķa grupa:

Visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru pārvadātāji.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

 Pasākuma ietvaros tiks īstenots lielais projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

346 639 348

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 69., 31.01.2017.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.2.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija