Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi"

Mērķa grupa:

Satiksmes dalībnieki

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitāti valsts galvenajiem autoceļiem, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā, veicot valsts autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus, tai skaitā valsts galveno autoceļu pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu.

Atbalstāmās darbības:

Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā pārbūve, virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

218 449 803

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.243 19.05.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.1.5.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?