Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.4. Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Mērķa grupa:

Satiksmes dalībnieki

Mērķis

Pasākuma mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumus Rīgas pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

46 413 304

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.173 22.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.1.4.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?