Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.3. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Mērķa grupa:

Satiksmes dalībnieki, komersanti, iedzīvotāji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Sabiedriskā transporta pārsēšanās centra izbūve Daugavas kreisajā krastā.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

7 093 340

Saistošie noteikumi:
Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:
Papildu informācija