Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”

Mērķa grupa:

Pasažieri, kravu un pasažieru pārvadātāji, visu transporta veidu satiksmes dalībnieki.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Vides un drošības pasākumu uzlabošana starptautiskajā lidostā “Rīga” – manevrēšanas ceļu tīkla uzlabošana un aprīkošana ar ass gaismām, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve, kā arī energoefektīvākas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un apgaismojuma infrastruktūras modernizācija.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

11 484 765

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 510 02.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.1.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija