Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.2.1. Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Komersanti

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības un visa sabiedrība kopumā.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

 - Visu veidu atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
 - Visu veidu atkritumu sagatavošana pārstrādei, reģenerācijai;
 - Atkritumu pārstrādes, reģenerācijas jaudu palielināšana un jaunas infrastruktūras veidošana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

35 864 164

Saistošie noteikumi:

MKN 588, 30.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija