Oups
Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Zinātniskās institūcijas

Mērķa grupa:

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

1. Atbalsts tiks sniegts tādas P&A infrastruktūras attīstībai, kam ir pierādīts pieprasījums no viedās specializācijas jomās darbojošiem komersantiem, t.sk.  nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, veicinot pētniecības infrastruktūras koncentrēšanos starptautisko sadarbību, kā arī nodrošinot uzņēmējdarbības atklājuma principa ievērošanu un ņemot vērā minotoringa rezultātus.

2. Atbalsts zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, ieviešot zinātnisko institūciju darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

97 964 724

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 562 16.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?