Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu) , izņemot Rīgu, Liepāju, Daugavpili.

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (autobusu) iegāde, esošo sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (autobusu) aprīkošana to darbībai ar atjaunojamajiem energoresursiem (AER).

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

12 516 768

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 848, 20.12.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 4.5.1.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?