Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Rīgas, Liepājas un Daugavpils pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu).

Mērķa grupa:

Iedzīvotāji

Mērķis

Pasākuma mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā.

Atbalstāmās darbības:

Atbalsts paredzēts Rīgas, Liepājas un Daugavpils tramvaju maršrutu tīklu –  attīstībai (esošo līniju atjaunošana, pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde).

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

96 000 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.281 03.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 4.5.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?