Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Satiksmes ministrija (SM)

Mērķa grupa:

Elektrotransportlīdzekļu lietotāji

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras objektu tīkla (turpmāk – uzlādes infrastruktūra) izveidošana nacionālā līmenī, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā un tādējādi novēršot elektrotransportlīdzekļu braukšanas attāluma ierobežojumu.

Atbalstāmās darbības:

Atbalstāmās darbības ir uzlādes infrastruktūras izveidošana nacionālā līmenī, kā arī tās vadības operatoru centra programmatūras izveidošana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

7 092 599

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.637 03.11.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 4.4.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?