Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar siltumapgādi

Mērķa grupa:

Siltumenerģijas lietotāji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts paredzēts siltumavotu pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu centrālapkurē, t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Paredzēta siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

53 194 494

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 135, 07.03.2017.

Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi

Papildu informācija