Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības, Biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā)

Mērķa grupa:

Valsts ēku īpašnieki, biedrības un nodibinājumi 

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros atbalsts ir pieejams:
- ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, ēku energosertifikācijai un būvdarbiem energoefektivitātes palielināšanai;
- AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

97 857 972

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 534, 09.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 4.2.1.

Piezīmes:

Finansējuma saņēmēji:

Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo funkciju veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā).

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?