Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

VAS Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Mērķa grupa:

Mazie un vidējie komersanti (MVK), tai skaitā uzņēmējdarbības uzsācēji

Mērķis

Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot akcelerācijas (t.i., veicināšanas, stimulēšanas, attīstīšanas, paātrināšanas) pakalpojumus un finansējumu uzņēmējdarbības projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus.

Atbalstāmās darbības:

Integrētie mentoringa un finansēšanas pakalpojumi pirms-sēklas stadijas investīcijām MVK, lai veiktu projekta ieceres dzīvotspējas pārbaudi, kā arī sēklas stadijas investīcijas un pēc- investīcijas pēc veiksmīgas akseleratora programmas pabeigšanas. Pasākuma ietvaros paredzēts atbalsts projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

15 000 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 226 12.04.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 3.1.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?